Studieliv

Som studerende har du mulighed for at engagere dig fagligt og socialt i studielivet på det niveau, der passer dig. Her kan du læse om de forskellige tilbud, vi har til dig. 

Studiestart på geografi og geoinformatik

Når du starter på uddannelsen, får du en god introduktion til både studielivet og alt det praktiske, du skal vide om uddannelsen.

Læs mere om studiestarten på uddannelsen her >>

Råd og foreninger for geografi-studerende:

GeoFagråd

GeoFagråd er et studenterpolitisk forum, hvor alle studerende har mulighed for at komme og diskutere studierelevante emner. GeoFagråd beskæftiger sig med alt, hvad der rører sig på og omkring geografi- og geologistudierne i et forsøg på at skabe så godt et studie, og studieliv, som muligt.

Miljøgeografisk Netværk

Miljøgeografisk Netværk afholder frokostmøder ca. en gang om måneden. Formålet er at skabe et forum for studerende på tværs af årgange og undervisere med interesse for miljøgeografi. Til frokostmøderne bliver der holdt faglige oplæg, diskuteret indholdet af fagene inden for miljøgeografi og hvad der ellers er behov for. Miljøgeografisk Netværk har en facebookgruppe, hvor alle arrangementer annonceres, og alle har mulighed for at tilmelde sig. Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at skrive til os på Facebook.

Naturgeografisk Studenterforening (NGS)

NGS er en forening, som søger at fremme den sociale interaktion på tværs af årgangene med naturgeografien som det fælles samlingspunkt. En af vores vigtigste opgaver er at give vores medlemmer et indblik i naturgeografiens bredde og naturgeografens muligheder - såvel under som efter studiet. Derfor arrangerer vi f.eks. frokostoplæg med diverse interessante foredragsholdere og ekskursioner til virksomheder, offentlige institutioner, samt andre uddannelses- og forskningsinstitutioner. Vi er en forening af studerende, for studerende, med stort fokus på medlemsinddragelse. Du kan læse mere på Facebook eller kontakte os på ngs@geo.ku.dk.

Samfundsgeografisk Studenterforening (SGS)

SGS har til formål at samle samfundsgeografer i et netværk, som danner rammen om et godt studiemiljø. Vi afholder en faglig event hver måned som kan omhandle emner inden for byplanlægning, udviklingsgeografi og andre felter inden for samfundsgeografien. Yderligere afholder vi en årlig studietur uden for Danmarks grænser, en tur med både et fagligt tema og socialt fokus. Find os på facebook her >>

GeoBar

GeoBaren er de studerendes fælles fredagsbar og naturlige samlingssted. Der afholdes bar nogenlunde hver 2. fredag gennem blokkene, og der er altid gang i den! Datoer og tidspunkter kan ses på plakater rundt på instituttet og der sendes en fællesmail inden aktuelle arrangementer. GeoBar arrangeres af frivillige studerende på geografi og geologi.

Festudvalget

Festudvalget består af studerende på tværs af årgangene, som afholder tre årlige fester: semesterstartsfesten, julefesten og forårsfesten. Festudvalget står for planlægning, op pyntning, afholdelse og oprydning efter festerne. Hvis du har lyst til at være med, skal du holde øje med opslag på instituttet.

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab har til formål at fremme kundskaben til jorden og dens beboere samt at udbrede interessen for geografisk videnskab. Selskabet afholder løbende møder med foredrag om geografiske emner. Geografistuderende kan blive medlem af selskabet.

Ny afdeling af European Geography Association (EGEA) i København

EGEA er kommet til København. EGEA er en faglig netværksorganisation, som sætter studerende og unge geografer i forbindelse med hinanden. På EGEA's hjemmesiden kan man indgå i forskellige udvekslingsaftaler, laver arrangementer for interesserede. Der er gode muligheder for at skabt netværker rundt omkring i Europa.