Gymnasierettet specialisering

På den gymnasierettede specialisering får du kompetencer til at undervise i gymnasiet.  Du kombinerer geografi og geoinformatik med et sidefag, som kan være et af de andre naturvidenskabelige fag, fx matematik, biologi eller fysik. Eller du kan vælge mellem de mange sproglige, samfundsfaglige eller teologiske fag, der udbydes på Københavns Universitet.

Den gymnasierettede specialisering ser således ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Kultur- og naturgeografi By og regional udvikling Kulturgeografisk feltkursus
Geografiske informations systemer og kartografi Grundlæggende statistik Klimatologi og hydrologi Naturgeografisk feltkursus
2. år Globalisering og rumlig forandring i det globale syd Videnskabsteori og etik Jordens opbygning, dynamiske historie og ressourcer Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik
Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme Globale geosystemer Problemorienteret projektarbejde
3. år Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag
Sidefag Sidefag Bachelorprojekt

 

     Obligatorisk kursus
     Sidefag