Vurdering i kvote 2 på latin

Når du søger om optagelse i kvote 2 på latin, skal du deltage i:

  1. En kvote 2-prøve
  2. Et skriftligt interviewKvote 2-vurdering på latin

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: