Karrieremuligheder – Københavns Universitet

Karrieremuligheder

Karrieremuligheder

På uddannelsen Mellemøstens sprog og samfund studerer du et sprog fra Mellemøsten, Nordafrika eller Centralasien sideløbende med kurser i kultur og samfundsforhold. Du har følgende muligheder for sproglig specialisering:

 • arabisk
 • hebraisk
 • persisk
 • tyrkisk

Du lærer at forstå, tale, læse og skrive det valgte sprog på et niveau, så du er i stand til at arbejde med nutidige og historiske mellemøstlige kilder på originalsproget. Det kan fx være middelsvære avisartikler eller materiale fra internettet eller en lettere skønlitterær tekst.

Hvad kan jeg, når jeg er færdiguddannet?

I løbet af uddannelsen opbygger du din faglige profil ved valg af sprog i kombination med uddannelsens ikke-sproglige elementer. Her studerer du litteratur, kultur, historie og religion i forhold til samfundsmæssige udviklinger i den mellemøstlige region generelt og de studerede lande/områder specifikt.

Du vil fx kunne fordybe dig i emner som Israels og zionismens placering i Mellemøstens og Nordafrikas moderne historie, Irans historie fra 1920 til i dag, den tyrkiske republiks historie, moderne tyrkisk litteratur eller migration og integration.

Samtidig med at du specialiserer dig inden for dit valgte sprogområde, vil du blive undervist på tværs af specialiseringerne. På den måde får du viden om hele regionen og bliver i stand til at identificere sammenhænge, ligheder og forskelle og til at perspektivere problemstillinger vedrørende Mellemøsten ud fra et historisk, aktuelt, globalt og regionalt perspektiv. Du lærer desuden at formidle din viden om forhold, der vedrører Mellemøsten.

Dine undervisere er aktive forskere ved Mellemøstens sprog og samfund og beskæftiger sig overordnet set med studiet af Mellemøsten og Nordafrika som kultursfære. Geografisk omfattes regionerne fra Marokko i vest til Centralasien og Iran i øst. Der forskes i sprog, litteratur, kultur og samfund fordelt på specialiseringerne arabisk, hebraisk, persisk og tyrkisk.

Hvad kan jeg læse videre til?


De fleste studerende vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Som bachelor i østeuropastudier, har du retskrav på at kunne fortsætte på:

Nogle uddannelser kræver særlige forudsætninger og tilvalg, mens andre har et begrænset antal pladser, men du kan vælge at undersøge om følgende uddannelser kunne være interessante for dig:

Hvad kan jeg blive?

De fleste færdiguddannede bachelorer i Mellemøstens sprog og samfund vælger at forsætte på en to-årig kandidatuddannelse.

Mellemøstens øgede betydning politisk og økonomisk åbner nye karrieremuligheder for sprog- og kultursagkyndige kandidater i Mellemøstens sprog og samfund både i Danmark og i EU-regi.

Uanset hvilket sprog og område i den mellemøstlige region, du vælger at specialisere dig i, opnår du en række kompetencer, der kan bruges inden for et bredt spektrum af arbejdsområder fx undervisning, formidling, internationalt arbejde, integration, konsulent- og rejsebranchen og inden for både det offentlige og erhvervslivet.

Du vil også kunne indgå i tværfaglige samarbejder i en problemløsningsorienteret arbejdssammenhæng i internationale organisationer og bistandsorganisationer.

Kandidater fra uddannelsen er typisk beskæftiget inden for disse områder:

 • Sprogundervisning på gymnasiet, forsvarsakademiet og aftenskolerne
 • Undervisning i dansk som andetsprog
 • Politiets og Forsvarets efterretningstjenester
 • Tolkning og oversættelse
 • Forlagsarbejde
 • Journalistik
 • Integrationssektoren
 • Kulturformidling
 • Konsulent for udenrigsministeriet
 • Museer
 • Projektledelse
 • Humanitære organisationer
 • Medieorganisationer
 • Rejsebranchen
 • Marketing af sprogundervisning

Rosa underviser i dansk som andetsprog. Læs her, hvordan hun bruger sine kompetencer fra studiet i sit daglige arbejde.

Ekstra information / Sidebar

Karriereportræt

Rosa underviser i dansk som andetsprog. Læs her, hvordan hun bruger sine kompetencer fra studiet i sit daglige arbejde