Karriereportræt

Som færdiguddannet kandidat fra Mellemøstens sprog og samfund kan du sætte den viden og kompetencer, du har med fra studiet i spil på forskellige måder.

Her kan du møde Rosa, som benytter sine grundlæggende humanistiske kompetencer og i særdeleshed sin forståelse for sprog i sit job.  

Rosa Marie Rasmussen. Underviser i dansk som andetsprog. 

Uddannelse:

Mellemøstens sprog og samfund (persisk)


Nuværende stilling:

Underviser i dansk som andetsprog på sprogskolen Clavis

Tidligere ansættelser:

  • Biblioteksmedhjælper på Institut for Tværkulturelle Studier
  • Praktikant hos Salaam Film & Dialog
  • Studentermedhjælper hos Danmission (Fattigdomsafdelingen)
  • Hjælpelærer i Irans Moderne Historie, KU

Hvorfor ville du beskæftige dig med Mellemøsten og specialisere dig i persisk?
Der er mange grunde til at jeg gerne ville læse på uddannelsen. Først og fremmest ville jeg gerne være på et lille studie, hvor der var god chance for at lære sine medstuderende og undervisere godt at kende.

På gymnasiet fik jeg den opfattelse, at Mellemøsten var et meget aktuelt og spændende område, men da det ikke fyldte særlig meget i undervisningen, begyndte jeg selv at undersøge emnet. Især Iran var et land, der var mange stærke meninger om - positive og negative, og derfor ville jeg gerne blive klogere på landets samfund, kultur og sprog. 

Hvad laver du i dag?
Jeg underviser nyankomne udlændinge i dansk på sprogskolen Clavis.

Havde du tænkt dine ønsker til karriere/job ind i dit studieforløb?
Jeg har aldrig været skarpt målrettet en bestemt karriere under mit studie. Derimod var det vigtigt for mig at lave noget studierelevant ved siden af studiet, enten frivilligt eller som studiejob. På den måde har jeg fundet ud af, hvad jeg er god til, og hvad jeg kan lide (og ikke kan lide) at lave.

Hvordan fik du dit første job?
Mit første job efter studiet fik jeg gennem mit netværk. Jeg spurgte rundt omkring i mit netværk, om de kunne bruge en som mig, og det kunne de heldigvis på min nuværende arbejdsplads.

Hvilke kompetencer er de vigtigste, du har fået med fra din uddannelse?
Jeg har fået en masse gode grundlæggende akademiske humanistiske værktøjer, som sagtens kan bruges bredt. Jeg har haft nogle samfundsfaglige fag, som har givet rigtig god indsigt i samfundsfaglige teorier, og så har jeg fået en bedre forståelse for sprog. Især den sidstnævnte kompetence er relevant i mit nuværende arbejde. Yderligere har jeg lært at arbejde mere systematisk og nuanceret med bestemte emner.

Hvad er dit bedste karriereråd til studerende?
Det er dig, som skal bruge uddannelsen og ikke omvendt. Brug tid på at finde ud af, hvad du er god til, og hvad du godt kan lide og få din uddannelse til at give særlig mening for dig. Lav noget studierelevant ved siden af studiet og læs det, der interesserer dig mest udover pensum. Dette gør dig mere specialiseret i sidste ende. Husk at vedligeholde dit gode forhold til dine medstuderende. Det er rart i hverdagen, men det er også godt at have et netværk til fremtiden.