Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på Mellemøstens sprog og samfund

Du starter undervisningen på studiet med propædeutik, som er et intensiv, forberedende sprogindlæringsforløb. Du får grundlæggende forståelse for for sprogets opbygning og bliver i stand til at læse lettere tekster, oversætte og føre en enkelt samtale på dit valgte sprog. De propædeutiske kurser, foregår på mindre adskilte hold i hhv. arabisk, hebraisk, persisk og tyrkisk (se skemaet længere nede på siden).

I kultur- og samfundsfagene undervises hele årgangen sammen. Der vil både være forelæsninger og klasseundervisning, hvor de studerende deltager aktivt i diskussionerne og bidrager med oplæg i løbet af semestret. Jo længere du kommer i uddannelsen, jo mere vil du have mulighed for selv at vælge emner, der ligger inden for din sproglige og regionale specialisering i forbindelse med oplæg, opgaver og lignende.

Undervejs i uddannelsen tilbringer du minimum et semester i udlandet. Læs mere om udlandsophold her.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund er et fuldtidsstudie. På hele uddannelsen har du minimum 12 undervisningstimer om ugen. Den resterende tid op til en fuld arbejdsuge bruger du til at forberede dig til og følge op på undervisningen ved at læse, reflektere over det læste, finde kilder og indsamle materiale eller forberede oplæg til undervisningen. Du kan vælge at danne en studiegruppe med nogle af dine medstuderende, så I kan forberede jer til undervisning og læse op til eksamen sammen.

infografikLitteratur og undervisningssprog

Ud over at læse tekster på det valgte sprog, skal du være forberedt på at mange af de tekster, du skal læse, vil være på akademisk engelsk. Der kan også i mindre omfang forekomme tekster på tysk og fransk.

Eksamensformer

Infografik af studerende der laver gruppearbejde

I nogle kurser er ”aktiv deltagelse” en forudsætning for at du kan gå til eksamen. Det betyder, at du både møder velforberedt op og deltager aktivt i undervisningen. Ved andre kurser skal du skrive en opgave. Der er eksamensperiode to gange om året ved afslutningen af hvert semester. Du kan læse mere om de fagenes eksamensformer i studieordningen.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.

Studieforløb

1. år 1. semester
2. semester

Propædeutik A (15 ECTS)

 • arabisk,
 • hebraisk,
 • persisk eller
 • tyrkisk

Propædeutik B (15 ECTS)

 • arabisk,
 • hebraisk,
 • persisk eller
 • tyrkisk
Mellemøstens moderne historie (15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester (foregår i udlandet)

Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (15 ECTS)

Udlandsophold:
Kommunikative færdigheder med litteratur og projekt (15 ECTS)

 • arabisk,
 • hebraisk,
 • persisk eller
 • tyrkisk
Religion og kultur i Mellemøsten (15 ECTS)

Udlandsophold:

Sproglig variant (15 ECTS)

 • arabisk,
 • hebraisk,
 • persisk eller
 • tyrkisk
3. år 5. semester 6. semester

Samfundsdebat med kommunikativt sprog (15 ECTS)

Bachelortilvalg (15 ECTS)
Bachelortilvalg (15 ECTS) Bachelortilvalg (15 ECTS)
4. år 7. semester

Litteratur med litterær metode (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)