Undervisning og opbygning

I begyndelsen af uddannelsen har du propædeutik. Det er intensiv og forberedende sprogundervisning, hvor du lærer det grundlæggende om dit valgte sprogs opbygning. Du bliver i stand til at læse lettere tekster, oversætte og føre en enkel samtale på dit valgte sprog. De propædeutiske kurser er opdelt i mindre hold i arabisk, hebraisk, persisk og tyrkisk (se skemaet længere nede på siden). 

Det er svært at lære et nyt sprog, og du skal være forberedt på at terpe grammatik og ord. Til gengæld holdene ikke så store, så du har tæt kontakt til din underviser og dine medstuderende. 

Undervisning veksler mellem forelæsninger og klasseundervisning, så du har også timer med resten af din årgang fx i kultur- og samfundsfagene. Senere i uddannelsen har du også mulighed for selv at vælge emner, der ligger inden for dit valgte sprog og område i forbindelse med oplæg, opgaver og lignende.

Undervejs i uddannelsen tilbringer du minimum et semester i udlandet. På dit 4. semester studerer du  på et universitet i udlandet, men du har mulighed for at læse et semester eller to mere i udlandet senere i din uddannelse

Læs mere om udlandsophold her.

Forberedelse og studieformer

Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund er et fuldtidsstudie. På hele uddannelsen har du minimum 12 undervisningstimer om ugen. Den resterende tid op til en fuld arbejdsuge bruger du til at forberede dig til og følge op på undervisningen ved at læse, reflektere over det læste, finde kilder og indsamle materiale eller forberede oplæg til undervisningen. Du kan vælge at danne en studiegruppe med nogle af dine medstuderende, så I kan forberede jer til undervisning og læse op til eksamen sammen.

Litteratur og undervisningssprog

Ud over at læse tekster på det valgte sprog, skal du være forberedt på at mange af de tekster, du skal læse, vil være på akademisk engelsk. 

Eksamensformer

I nogle kurser er ”aktiv deltagelse” en forudsætning for at du kan gå til eksamen. Det betyder, at du både møder velforberedt op og deltager aktivt i undervisningen. Ved andre kurser skal du skrive en opgave. Der er eksamensperiode to gange om året ved afslutningen af hvert semester. Du kan læse mere om de fagenes eksamensformer i studieordningen.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.

Studieforløb

1. år 1. semester
2. semester

Propædeutik A (15 ECTS)

 • arabisk,
 • hebraisk,
 • persisk eller
 • tyrkisk

Propædeutik B (15 ECTS)

 • arabisk,
 • hebraisk,
 • persisk eller
 • tyrkisk
Mellemøstens moderne historie (15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester (foregår i udlandet)

Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (15 ECTS)

Udlandsophold:
Kommunikative færdigheder med litteratur og projekt (15 ECTS)

 • arabisk,
 • hebraisk,
 • persisk eller
 • tyrkisk
Religion og kultur i Mellemøsten (15 ECTS)

Udlandsophold:

Sproglig variant (15 ECTS)

 • arabisk,
 • hebraisk,
 • persisk eller
 • tyrkisk
3. år 5. semester 6. semester

Samfundsdebat med kommunikativt sprog (15 ECTS)

Bachelortilvalg (15 ECTS)
Bachelortilvalg (15 ECTS) Bachelortilvalg (15 ECTS)
4. år 7. semester

Litteratur med litterær metode (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)