Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Moderne Indien og Sydasienstudier > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på moderne Indien og sydasienstudier

Undervisningen på studiet foregår som holdundervisning i et miljø, der inspirerer til kritisk tænkning og fordybelse, og hvor tværfaglighed og nye læringselementer indgår. I sprogundervisningen øves hindi fra første dag med fokus på sproget som et kommunikativt redskab. 

På femte semester undervises du i anvendt hindi og i Sydasiens kulturer i Indien eller et andet et sydasiatisk land. Uddannelsen har samarbejdsaftaler med de højt rangerede universiteter, University of Delhi og Jawarhalal Nehru University. Du kan også vælge at lave et projekt i samarbejde med en virksomhed i regionen i et semester. Ved at tilbringe et semester i Indien får du mulighed for at afprøve og forbedre dine sproglige kompetencer og på samme tid få en endnu større indsigt i regionens liv, kulturer og samfund. 

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Du har minimum 12 undervisningstimer om ugen og vil blive undervist på mindre hold sammen med dine medstuderende. Moderne Indien og sydasienstudier er et fuldtidsstudium og det er vigtigt, at du er aktiv både i og uden for undervisningen. Størstedelen af arbejdet på studiet består i at læse, reflektere over det læste, indsamle materiale og øve dine sprogkundskaber. Gruppearbejde, gruppepræsentation og praktiske øvelser er en del af undervisningen.

infografikLitteratur og undervisningssprog

Du vil blive undervist i talt og skrevet hindi og stifte bekendstskab med urdu. Desuden vil mange af teksterne på historie- og kulturfagene være på akademisk engelsk.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeEksamensformer

Eksamensformerne varierer alt efter hvilket fag, du følger og omfatter både aktiv undervisningsdeltagelse, mundtlige prøver såvel som skriftlige opgaver. Du kan læse mere om de eksamensformer, der knytter sig til de enkelte fag i studieordningen. 

Opbygning

Bacheloruddannelsen i moderne Indien og sydasienstudier er normeret til fire år og består af indledende sprogundervisning (propædeutik), kurser på det centrale fag samt  tilvalgskurser, som du selv sammensætter.

Universitetsuddannelser er opbygget af moduler og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. I skemaet nedenfor kan du se, hvordan undervisningen på bacheloruddannelsen i moderne Indien og sydasienstudier forventes planlagt.

1. år 1. semester
2. semester

Propædeutik 1 (22,5 ECTS)

Propædeutik 2 (22,5 ECTS)
Introduktion til dannelsen af det moderne Sydasien (7,5 ECTS) Introduktion til samfund i det moderne Indien og Sydasien (7,5 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Propædeutik 3 (15 ECTS) Introduktion til anvendt hindi (15 ECTS)
Det moderne Sydasiens politik (15 ECTS) ToRS Fællesfag: Videnskabsteori (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester

Anvendt hindi A (tages i et sydasiatisk land)

(15 ECTS)

Anvendt hindi B (15 ECTS)

Sydasiens kulturer (tages i et sydasiatisk land) (15 ECTS)

Globalisering og udvikling i Sydasien (15 ECTS)
4. år 7. semester 8. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)