Vinteroptag på økonomi

Før du søger om optagelse, skal du sætte dig grundigt ind i uddannelsens indhold og se, om du opfylder adgangskravene.  

Ansøgningsfrist 1. december kl. 12.

Søg optagelse via vores onlineskema.

På vinteroptaget er der introforløb i uge 4 og studiestart fra 1. februar.

På vinteroptaget er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, bliver tilbudt en studieplads på økonomi. Der er ingen kvote 1 og kvote 2.  Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der kun giver adgang i kvote 2,  eller har du en kandidatgrad, kan du søge om optagelse.

Adgangskrav

Du skal opfylde alle adgangskrav til økonomi senest 1. februar for at blive optaget.  

  • En adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit 
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B.

Alle fag skal være bestået.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Har du tidligere været optaget på økonomi på KU, og vil du søge genoptagelse til vinteroptaget, skal du huske at tilknytte dokumentation for dine beståede elementer på økonomi, når du søger via onlineskemaet.

Hvis du har studeret økonomi før og nu er udskrevet

  • Hvis du udmeldte dig selv fra uddannelsen, skal der gå 5 måneder, inden du igen kan blive optaget. Du skal altså have udmeldt dig selv senest 1. september 2020, for at du kan søge om vinteroptag med studiestart 1. februar 2021.

  • Hvis du blev udmeldt af universitetet, eller hvis betingelserne var til stede for, at universitetet kunne have udmeldt dig, da du selv udmeldte dig, skal vi bruge lidt ekstra dokumentation fra dig. Du skal derfor, udover din dokumentation for beståede elementer på økonomi, tilknytte et dispensationsskema og dokumentation, som viser, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede. Alle delene skal du tilknytte, når du søger via onlineskemaet. 

Økonomi er den eneste bacheloruddannelse på Københavns Universitet, der har optagelse to gange om året.