Studerende Agnete Vienberg Hansen fortæller om matematik på økonomi-studiet.

ECTS og valgfag

Universitetsuddannelser måles i såkaldte ECTS-point (European Credit Transfer System).

Et års studier svarer til 60 point. Hvert fag tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af ECTS-point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på faget.

På bacheloruddannelsen er der plads til i alt fem valgfag a 7,5 ECTS. Valgfagene er opdelt i to grupper: de økonomiske valgfag og de prioriterede valgfag.

De økonomiske valgfag

De økonomiske valgfag giver dig mulighed for at specialisere dig inden for bestemte fagområder. De handler især om at anvende økonomiske teori på konkrete problemstillinger. Det ene valgfag ligger på 2. årsprøve imens de to andre ligger på 3. årsprøve.

De økonomiske er valgfag, som du vælger efter dine interesser. Du kan frit vælge mellem institutters valgfag på, fag udbudt ved uddannelsen i Matematik-Økonomi og forhåndsgodkendte fag ved andre uddannelsesinstitutioner. Du kan altså sammensætte dit studie efter dine interesser.

De prioriterede valgfag

I denne gruppe af valgfag skal du vælge to af nedenstående fag:

  • Microeconomics III
  • Macroeconomics III
  • Public Finance
  • Industrial Organization
  • International Economics
  • Development Economics
  • Corporate Finance and Incentives
  • Applied Econometric Policy Evaluation

Hvis du fravælger fagene Microeconomics III og Macroeconomics III som prioriteret valgfag på din bacheloruddannelse, bliver disse to fag obligatoriske på første år af kandidatuddannelsen.

Kursuskatalog

Du kan se kursuskataloget for det nuværende semester her.