Vurdering i kvote 2 på psykologi

Kvote 2-vurdering på psykologi

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: