Dokumentation - genindskrivning

For at vi kan vurdere, om du kvalificerer dig til genindskrivning på bacheloruddannelsen skal du uploade nedenstående bilag og dokumentation. Du skal uploade følgende bilag, hvis ikke de overføres automatisk via dataudveksling.

Du har oplysningspligt

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet bacheloruddannelse udover den, som du søger genindskrivning på, skal du i følge dansk lovgivning oplyse os om det i din ansøgning, og sørge for at uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Vi vurderer herefter, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele (startmerit). Du er desuden forpligtet til at oplyse om du har en anden afsluttet bacheloruddannelse, hvis du bliver spurgt om dette. Læs mere om startmerit og krav til dokumentation herfor her...

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Bilag og dokumentation 

Upload af bilag i Ansøgningsportalen

Motiveret ansøgning (obligatorisk)
- en beskrivelse af din motivation for genindskrivning på bacheloruddannelsen, og dine mål med uddannelsen (1-2 sider).

Screendump fra Ansøgningsportalen om krav og forudsætninger


"Upload studieplan"

Beskrivelse af, hvordan du forventer at fuldføre uddannelsen (studieplan)

(Gælder kun ansøgere som har modtaget advarsel om udskrivning eller som er blevet udmeldt af uddannelsen på foranledning af universitetet).

Screendump fra Ansøgningsportalen om krav og forudsætninger


"Upload studieplan"

Dispensationsansøgning (tilladelse), hvis du:

  • har brugt dine eksamensforsøg.
  • ikke har opfyldt uddannelsens studieaktivitetskrav.
  • har brugt din maksimale studietid.
  • ikke opfylder karakterkravet på mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus) på din adgangsgivende eksamen.

Screendump fra Ansøgningsportalen om krav og forudsætninger


"Upload dispensationsansøgning"

Dokumentation for øvrige forhold, som bør indgå i behandlingen af dit ansøgningsgrundlag.

Screendump fra Ansøgningsportalen om krav og forudsætninger


"Upload anden relevant information"