Studieliv

Uddannelsen i spansk og latinamerikansk sprog og kultur hører hjemme på institut for Engelsk, Germansk og Romansk sammen med en række andre sprogfag. Instituttet lægger vægt på et godt studiemiljø og på at tage godt imod dig, når du starter på din uddannelse.

I introugen er der både et fagligt og socialt fokus, så du finder ud af, hvad det er for en uddannelse, du skal i gang med og får et godt afsæt for dit studieliv, samtidig med at du lærer dine nye medstuderende at kende.

Modtagerordning og kontaktlærere

Spanskstudiet lægger stor vægt på at sikre en god start på studiet. Ældre studerende (tutorer) arrangerer en introuge i slutningen af august, og der vil være bestemte undervisere der har særlig kontakt til førsteårsstuderende.

Som ny studerende på uddannelsen i spansk og latinamerikansk sprog og kultur vil du i løbet af den første tid blive inviteret til en samtale med to af de undervisere, du allerede har mødt til timerne. Der vil være en gruppesamtale og senere en individuel samtale. Til disse samtaler er der mulighed for at snakke om de faglige og studiemæssige udfordringer, du måske vil opleve i din første tid på uddannelsen. Underviserne vil hjælpe dig til at få opbygget gode studievaner og få et overblik over, hvordan studiet hænger sammen, og hvad der kræves for at komme godt igennem det.

Læsegrupper

Læsegrupper dannes i studiestarten på første semester. Mange læsegrupper har ført til gode og lange venskaber, der rækker ud over det faglige. Men også selvom det er forblevet 'alene' ved det faglige, har læsegrupperne vist sig at være en vigtig base for mange studerende.

Alumneforening

Allerede mens du læser, kan du blive medlem af Spansk Alumneforening Sin Fronteras, der er for både nuværende og tidligere studerende. Som medlem af alumneforeningen kan du deltage i de faglige, kulturelle og erhvervsrettede arrangementer og på den måde få et fagligt netværk, du kan bruge, når du skal ud på arbejdsmarkedet. 

Informationssøgning

På 1. semester vil de studerende blive introduceret til digital informationssøgning. Dette bliver fulgt op på andet år i hvor du undervises i akademisk formidling og metode, hvor informationssøgning også indgår.

Bibliotek

På instituttets bibliotek er der både plads til at sidde i ro og fordybe sig i studierne og til at mødes med medstuderende i de komfortable sofaer og lænestole. Biblioteket har en stor referencesamling som står på åbne hylder til fri afbenyttelse på stedet. 

Studietur

Der er tradition for at førsteårsstuderende om foråret (andet semester) tager på studietur til Madrid sammen med et par undervisere. Studieturene er med til at styrkebåde det faglige og sociale miljø på uddannelsen.

Café

I instituttets café, Ambarssaden, kan studerende mødes og slappe af. Her er der mulighed for at spille bordfodbold, drikke fredagsøl og tale med studerende fra spansk sprog og kultur eller fra de andre fag på instituttet. Caféen drives af cafélogen, der er en gruppe studerende fra forskellige uddannelser og årgange. Cafélogen arrangerer også større fester et par gange om året.

Fagråd

Fagrådet er de studerendes talerør og repræsenterer de studerende i forhold til Studienævnet og andre styrende organer med relation til faget. Igennem fagrådets repræsentanter i studienævnet har de studerende direkte indflydelse på undervisningsplaner, udvikling af studieordninger, eksaminer, fagudbud og sociale arrangementer.

Hvis du har et problem eller et forslag, som, du mener, skal tages op på dit studie, kan du henvende dig til fagrådet. Du kan også selv stille op som fagrådsrepræsentant.
Desuden er fagrådet med til at arbejde for et bedre studiemiljø bl.a. gennem sociale og faglige arrangementer for de studerende fx teaterture, fester og studieture.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Få en rundvisning på Søndre Campus, hvor undervisningen på spansk og latinamerikansk sprog og kultur foregår.