Udlandsophold

Som studerende på spansk og latinamerikansk sprog og kultur har du masser af muligheder for at give din akademiske profil en international dimension. Du kan tage til udlandet på udveksling eller sommerskole, planlægge et internationalt projektorienteret forløb, hvor du afprøver dine kompetencer i praksis i en virksomhed, eller lave bachelor- eller specialeforberedende arbejde.

Et studieophold i et spansktalende land giver dig mulighed for at bruge sproget i praksis, opleve kulturen og stifte bekendtskab med det at studere på et universitet i et spansktalende land. Et udvekslingsophold varer typisk et semester. 

De fleste rejser via Erasmus-programmet, som dækker en del af udgifterne i forbindelse med opholdet. Princippet er, at man på det udenlandske universitet, fx i Spanien, tager eksaminer i fag, der svarer til de fag, man ellers skulle have taget i Danmark. Det er også muligt at tage til udlandet som sit tilvalg og tage nogle kurser, der ikke nødvendigvis er relateret til spanskstudiet.