Ansøgning for tidligere studerende

Hvis du er optaget på en universitetsuddannelse nu, eller har været det, skal du finde ud af, om du skal søge om

 • optagelse via optagelse.dk
 • genindskrivning, overflytning eller studieskift gennem fakultetet.

Optagelse eller genindskrivning

Du skal søge om optagelse via optagelse.dk, hvis du har bestået kurser, der svarer til mindre end 1. studieår på den uddannelse, du vil søge ind på.

Har du bestået, hvad der svarer til 1. studieår gennem deltidsuddannelse eller en institution uden for Danmark skal du ligeledes søge om optagelse, også selvom du har bestået mere end 1. studieår.

Genindskrivning, overflytning og studieskift

Du skal søge om genindskrivning, overflytning eller studieskift gennem fakultetet, hvis du har bestået kurser, der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på. Du kan søge om genindskrivning, overflytning eller studieskift én gang om året med start d. 1. september.

 

 

 

 

 

 

 

 • 5. juli kl. 12.00 med studiestart 1. september (kvote 1)

  Ansøgningsportalen åbner 1. februar. Svar på ansøgning: 28. juli.

 • 15. marts kl. 12.00 med studiestart 1. september (kvote 2, genindskrivning, studieskifte og overflytning).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Ansøgningsportalen kan du søge om genindskrivning, overflytning og studieskift. Søg gerne i god tid – så er der bedre chance for at undgå de tekniske problemer, der ofte opstår lige op til en ansøgningsfrist.

Sådan bruger du Ansøgningsportalen

 1. Log ind eller opret dig som bruger i Ansøgningsportalen. Gå til Ansøgningsportalen her. 

 2. Udfyld din ansøgning.

 3. Overfør data fra din tidligere uddannelse med funktionen 'overfør data'.

 4. Upload eventuel nødvendig dokumentation, der ikke blev dataoverført.

 5. Send din ansøgning.

 6. Hold øje med vigtige beskeder fra KU i din mailbakke (og spamfilter) og på Ansøgningsportalen. Det kan være afgørende for, om du får en studieplads. Se evt. Brugervejledningen til Ansøgningsportalen.

Svar på din ansøgning

Svarene bliver udsendt løbende, så hold øje med din e-mail, hvor du får besked, når svaret er klar i Ansøgningsportalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Genindskrivning

Du skal søge om genindskrivning, hvis du tidligere har studeret en bacheloruddannelse og her bestod, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på. Det gælder uanset, om du studerede på KU eller et andet dansk universitet. Du kan søge om genindskrivning én gang om året med start d. 1. september.

 

 

Du kan søge om genindskrivning, hvis:

 1. der er ledige pladser på uddannelsen

 2. du var fuldtidsstuderende på uddannelsen på KU eller et andet dansk universitet

 3. du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på

 4. det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt (hvis du selv udmeldte dig)

 5. du opfylder de specifikke adgangskrav. 

Ved genindskrivning starter du på den nyeste studieordning. Har du været indskrevet på en anden studieordning, er det muligt, at nogle af dine beståede eksaminer ikke kan overføres. Bemærk også, at dine tidligere eksamensforsøg og de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, stadig vil gælde.

Er du blevet udmeldt af universitetet, skal du søge om dispensation for at blive genindskrevet. Læs mere om dispensation i feltet "Dokumentation". 

Hvis du har været optaget på et andet dansk universitet skal du af tekniske årsager benytte linket til 'Søg om overflytning' – din ansøgning vil dog stadig blive behandlet som en genindskrivningssag. Upload derfor al relevant dokumentation som i en ansøgning om genindskrivning.

 

 

 

Overflytning til KU

Du skal søge om overflytning, hvis du studerer på samme uddannelse på et andet dansk universitet og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger overflytning til. Du kan søge om overflytning én gang om året med start d. 1. september.

 

 

 

 

Du kan søge om overflytning, hvis:

 1. Du er fuldtidsstuderende på samme uddannelse på et andet dansk universitet
 2. Du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på (jf. dens gældende studieordning)
 3. Der er ledige pladser
 4. Du opfylder uddannelsens adgangskrav.

Dispensation

Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om overflytning inden for 1. studieår. Kontakt uddannelsesservice på Det Teologiske Fakultet på uddannelse@teol.ku.dk for yderligere information.

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieskift

Du skal søge om studieskift, hvis du studerer på en anden uddannelse og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du ønsker studieskift til. Du kan søge om studieskift én gang om året med start d. 1. september.

 

 

 

Du kan søge om studieskift, hvis:

 1. Du er fuldtidsstuderende på en bacheloruddannelse på et dansk universitet
 2. Du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på
 3. Der er ledige pladser
 4. Du opfylder uddannelsens adgangskrav.

Er du ikke længere optaget, skal du ikke søge om studieskift, men i stedet om optagelse via optagelse.dk.

Dispensation

Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om studieskift inden for første studieår. Kontakt uddannelsesservice på Det Teologiske Fakultet på uddannelse@teol.ku.dk for yderligere information.