Udlandsophold

Du har gode muligheder for at kombinere din uddannelse med en periode i udlandet, og vi anbefaler i høj grad, at du benytter dig af dem. For hovedparten af de studerende er en periode i udlandet både fagligt givende og en spændende oplevelse for livet.

Der er overordnet fire muligheder for et ophold i udlandet på bacheloruddannelsen:

  • Studieophold på et samarbejdsuniversitet
  • Selvarrangeret studieophold
  • Sommerkursus
  • Projektorienteret forløb (praktikophold)

Vi har en række Nordplus-samarbejdsaftaler med universiteter i Norden samt Erasmus-samarbejdsaftaler med universiteter i Europa. Det er også muligt at søge en samarbejdsplads udenfor Europa. Vi anbefaler, at et udlandsophold placeres på dit 6. eller 7. semester. Du kan høre mere om dine muligheder og få hjælp til planlægningen af et udlandsophold hos den internationale vejleder.