Spørgsmål og svar

Få svar på de mest stillede spørgsmål om optagelse, genindskrivning, overflytning og studieskift.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så send en mail til indskrivning@hum.ku.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål til genindskrivning

 

 

I din ansøgning skal du uploade en redegørelse, som max må fylde ½ side. Du skal redegøre for, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede.

Upload også dokumentation for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede – fx en lægeerklæring eller dokumentation for, at du ikke længere har erhvervsarbejde på fuld tid.

Du vil kun blive genindskrevet, hvis din situation er væsentligt ændret, sådan at det nu er realistisk, at du kan gennemføre uddannelsen.

 

 

 

 

 

I din ansøgning skal du uploade en redegørelse, dokumentation og en plan for færdiggørelsen af din uddannelse. Redegørelsen må max fylde ½ side, og her forklarer du, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede.

Du skal ligeledes uploade dokumentation for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, fx en lægeerklæring eller dokumentation for, at du ikke længere har erhvervsarbejde på fuld tid.

Desuden skal du uploade en studieplan for dit resterende studium, hvor du læser på fuld tid efter genindskrivning.

Din studievejleder kan eventuelt hjælpe dig med at udarbejde en studieplan.

Du vil kun blive genindskrevet, hvis din situation er væsentligt ændret, sådan at det nu er realistisk, at du kan gennemføre uddannelsen. Ved behandlingen af din ansøgning vil der ligeledes blive lagt vægt på, hvor meget du har bestået på uddannelsen, og i hvor lang tid du har været indskrevet på uddannelsen.

Eksempler på dokumentation

  • Lægeerklæring med en tidsangivelse af forløbet. Udtalelsen skal indeholde lægens faglige vurdering af, hvordan forholdene påvirkede din evne til at studere tidligere, og i hvilken grad de påvirker din evne til at studere nu. Er forholdene stadig gældende, skal lægeerklæringen indeholde en prognose for varigheden.

  • Sygejournal ved længerevarende sygdom

  • Udtalelse fra autoriseret psykolog med en tidsangivelse af forløbet. Udtalelsen skal indeholde psykologens faglige vurdering af, hvordan forholdende påvirkede din evne til at studere tidligere, og i hvilken grad de påvirker din evne til at studere nu. Gælder forholdene stadig, skal udtalelsen indeholde en prognose for varigheden.

  • Eksamensbeviser for fag, kurser eller uddannelser, du har bestået før og efter du blev udmeldt af uddannelsen.