Udlandsophold

Flere studerende vælger at vente med et studieophold i udlandet til kandidatuddannelsen, fordi det faglige udbytte her er større end på bacheloruddannelsen. Årlige sommerskoler i Holland og Tyskland kan efter den studerendes eget valg udgøre et supplement til et udlandsophold eller en erstatning for det.

Du har gode muligheder for studieophold i udlandet. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab har aftaler med en lang række universiteter i bl.a. England, Island, Frankrig, Spanien, Tjekkiet m.m.

Der er desuden mulighed for at du kan søge udlandsophold i Norden med Nordliks og Finnplus, eller selv finde et universitet du vil have studieophold på.