Forskning på faget

Forskerne på filosofi skriver og publicerer internationalt og indgår i internationale faglige netværk. Afdelingen har omkring 10 fastansatte forskere (lektorer og professorer) samt en række ph.d.-studerende og post.docs. Afdelingen huser en række større forskningsprojekter og centre, som er finansierede af forskningsråd og fonde, og er hjemsted for mange konferencer, workshops og foredrag med deltagere fra hele verden.

Forskningen er hovedsageligt organiseret i tre større forskningsgrupper, og to forskningscentre, som laver workshops, seminarer, gæsteforelæsninger, konferencer. Studerende er velkomne til at deltage i grupperne og i de åbne forskningsaktiviteter som fx forskningsseminarer og workshops. Arrangementer annonceres via instituttets kalender og afdelingens facebookside.

Forskningsgrupper

 • Teoretisk filosofi
  Arbejder  med erkendelsesteori, videnskabsfilosofi og bevidsthedsfilosofi. 
  Herunder social epistemologi, videnskabens forklaringer, videnskabelig evidens, værdiers rolle i videnskaben, kognitionsvidenskabernes filosofi, biologiens filosofi, handlingsfilosofi og forskellige former for selvbevidsthed. 

 • Praktisk filosofi
  Fokuserer på spørgsmål i meta-etik, etisk teori, politisk filosofi og anvendt etik.
  Herunder bioetik og medicinsk etik, demokratisk legitimitet, multikulturalisme og migration, fordelingsretfærdighed, moralske kompromisser og civil ulydighed, metodespørgsmål i politisk filosofi, etisk teori og anvendt etik, moralpsykologi og politisk psykologi. 

 • Filosofihistorie
  Arbejder med emner fra antikken og frem til og med det 19. århundrede.
  Herunder etisk og politisk filosofi i antik græsk filosofi, bevidstheds- og kønsteorier i tidlig moderne filosofi.

Forskningscentre