Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Informationsvidenskab og kulturformidling > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling er på to år. Den udbygger undervisningen fra bacheloruddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling (i dag informationsstudier), men kan også bygge ovenpå andre fag (se under Ansøgning og optagelse). 

Uddannelsen består af fagelementer inden for det centrale fag (60ECTS), kandidattilvalg (30 ECTS) og et speciale (30 ECTS). På dit 3. semester har du blandt andet mulighed for at vælge et projektorienteret forløb eller at tage på udlandsophold. Du kan også vælge at tage tilvalg uden for dit centrale fag, så du også på den måde kan tone din uddannelse i en særlig retning. Læs mere om de enkelte fagelementer i studieordningen.

Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussion samt konkrete hands-on-øvelser og fremlæggelser. Du introduceres til nye teoretiske perspektiver og får et uddybende kendskab til kritisk anvendelse af metoder, der sætter dig i stand til at analysere og arbejde kvalificeret med forskellige roblemkomplekser i relation til informationsvidenskab og kulturformidling. Der vil indimellem være gæsteoptræden ved en ekspert udefra, der perspektiverer undervisningen med sin faglige vinkel eller praksiserfaring. Undervisningens tilrettelæggelse er også bestemt af kursernes prøveform, fx om kurset afløses ved aktiv undervisningsdeltagelse, en mundtlig eksamen eller en portfolio-eksamen med mere feedback undervejs.

Studiestruktur

Her kan du se studiestrukturen for de to profiler på kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling.

Vær opmærksom på, at profilen i informationsvidenskab kun udbydes på engelsk. 

Profil i informationsvidenskab

Vær opmærksom på, at profilen udbydes på engelsk.

1. år 1. semester
2. semester

Informations- og kulturstudiers teorier og traditioner (15 ECTS)Systemevaluering og brugerstudier (15 ECTS) 

Klassifikationsstudier (15 ECTS)

Vælg mellem:

 • Interaktive formidlingsrum (15 ECTS)
 • Remediering og digitalisering (15 ECTS)
2. år 3. semester
4. semester

Tilvalg (i alt 30 ECTS) som sammensættes ved at vælge mellem:

 • Tilvalg inden for det centrale fag
 • Tilvalg udenfor det centrale fag
 • Valgfrit emne
 • Projektorienteret forløb

Speciale i informationsvidenskab (30 ECTS)

Profil i kulturformidling

1. år 1. semester
2. semester

Informations- og kulturstudiers teorier og traditioner (15 ECTS)

Kommunikation og kulturformidling  (15 ECTS)

Kultursektoren og dens institutioner (15 ECTS)

Vælg mellem:

 • Interaktive formidlingsrum (15 ECTS)
 • Remediering og digitalisering (15 ECTS)
2. år 3. semester
4. semester

Tilvalg (i alt 30 ECTS) som sammensættes ved at vælge mellem:

 • Tilvalg inden for det centrale fag 
 • Tilvalg udenfor det centrale fag
 • Valgfrit emne 
 • Projektorienteret forløb
 

Speciale i kulturformidling (30 ECTS)