Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling er struktureret på den måde, at den studerende først får indsigt i informationsorganisering og teorier om teknologi og formidling samt i digitaliserings- og formidlingsprojekters centrale udfordringer til senere selv at kunne forberede projekter, organisere og formidle information samt vurdere betydning og konsekvenser heraf for brugere og samfund. Kurset Informationsorganisering og –analyse er obligatorisk uanset hvilken profil, du vælger.

Uddannelsen er sammensat af en række spændende kurser, som altid er nemme at relatere til aktuelle begivenheder. Da det i sin tid blev afsløret hvordan Facebook gennem deres salg af personoplysninger til tredje part havde medvirket til påvirkning af præsidentvalget i USA var det oplagt at diskutere det i fag som Informationsetik. Eller da COVID-19 indebar midlertidig lukning af kulturinstitutioner var det oplagt at undersøge implikationerne heraf i fag som Kulturinstitutioner og kulturpolitik.

I løbet af uddannelsen kan du vælge et projektorienteret forløb (praktik) eller at tage på udlandsophold. Du kan også vælge at tage tilvalg uden for dit centrale fag, så du også på den måde kan tone din uddannelse i en særlig retning. 

Undervisningsformer

Undervisningsformen svinger lidt fra fag til fag, men som regel er det en blanding af traditionel holdundervisning, praktiske øvelser, oplæg og forelæsninger. Noget undervisning foregår også i vores Digi Labs, hvor der arbejdes med digitale værktøjer. Som en del af undervisningen arbejdes der med konkrete cases fra aktuelle digitaliseringsprojekter eller formidlingsarrangementer.

Vi har høje forventninger til alle vores studerende. Vi regner med, at du møder forberedt til timerne, tager del i diskussionerne, kommer med i det sociale fællesskab, og er med til at udforske det spændende genstandsfelt, som informationsvidenskab og kulturformidling virkelig er.

Studiestruktur

Her kan du se hvordan kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling er opbygget afhængigt af hvilken profil, du vælger.