Projektorienteret forløb

Du har mulighed for at tage et halvt eller et helt semester af din kandidatuddannelse som et projektorienteret forløb (praktik), enten i Danmark eller udlandet.

At tage et projektorienteret forløb i løbet af studietiden er en rigtig god måde at opnå praksisnær viden og erfaring på og tidligt etablere kontakter til arbejdsmarkedet. Det kan give dig nye perspektiver på din uddannelse og dermed gøre dig mere bevidst om præcis dine faglige styrker og kvaliteter.

Læs om Mette Nagels praktikforløb på Menneskebiblioteket i Studentermagasinet Humanist.  

Som studerende i informationsvidenskab og kulturformidling kan du være med til at udvikle, udfordre og kvalificere praksis i en privat eller offentlig virksomhed.  Det giver både rekrutteringsfordele for virksomheden og et stort plus på CV’et for dig som studerende.                                                                                                                                          

"Novo Nordisk GLIA har netop ansat en praktikant for tredje gang. Vi er meget glade for ordningen, og synes den har mange fordele for både os og de kandidatstuderende. Vores praktikanter løser en række opgaver hos os – Help Desk-vagter, lettere informationssøgninger, webredigering m.v. Vi prøver at lave en god blanding af løbende opgaver og større projekter. Vores praktikanter kommer med friske øjne på informationsverdenen, er dygtige til IT og sociale medier, så vi lærer også meget af deres input og bidrag."
Director Rikke Andreasen, Novo Nordisk, GLIA

"Praktikforløbet med den INF-studerende var en meget positiv oplevelse. Praktikanten varetog en helt konkret opgave og var tovholder på et udstillingssamarbejde mellem Museum Sydøstdanmark og en ekstern aktør, Næstved Talentskoles linje for Kunst og Design. Praktikanten deltog i møder, var bindeled mellem museet og Talentskolen, redigerede Facebookopslag og tekst til hjemmeside som optakt til udstillingen og deltog i skrivning af pressemateriale og tekst-udstillingen. Praktikforløbet var en succes, og det vil helt sikkert være noget, vi kunne have lyst til at deltage i igen."
Afdelingsleder Mette Bielefeldt Bruun, Næstved Museum