Hvis du har overskredet tidsfristerne

Det er normalt ikke muligt at aflevere en ansøgning eller bilag efter de gældende tidsfrister. Men har du været udsat for usædvanlige forhold, fx pludseligt opstået alvorlig sygdom, kan vi dispensere. 

DU skal dokumentere forholdet med en lægeerklæring eller lignende med en tidsangivelse af forløbet/forholdet, der har forhindret dig i at overholde tidsfristen.  Dokumentationen skal være på dansk, svensk, norsk tysk eller engelsk. Hvis dette ikke er muligt, skal der desuden vedlægges en certificeret oversættelse af dokumentet til dansk, svensk, norsk, tysk eller engelsk.

Usædvanlige forhold

Usædvanlige forhold er forhold af alvorlig karakter og kan fx være:

  • sygdom
  • en kronisk fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
  • sygdom eller dødsfald i nærmeste familie

Nedenstående giver ikke grundlag for dispensation:

  • forsinkelse
  • forglemmelse
  • manglende kendskab til fristerne.

Indsend dispensationsansøgning

Du skal indsende din dispensationsansøgning hurtigst muligt efter den frist, du søger dispensation fra.

En ansøgning om dispensation skal sendes til kaoptag@hum.ku.dk.