Forskning på faget

Uddannelsen i sociologi er forskningsbaseret, dvs. at underviserne beskæftiger sig med den nyeste forskning inden for det område, de underviser i, og at de gennem deres egen forskning er med til at skabe ny viden. Der er på denne måde tætte relationer mellem undervisning og forskning.

Sociologisk Instituts forskning er organiseret i forskningsgrupperne:

  • Velfærd, ulighed og mobilitet
  • Kultur, livsstil og hverdagsliv
  • Viden, organisation og politik 

Du kan læse mere om forskningsområderne på Sociologisk Instituts hjemmeside.

Konkret håndteres de fleste obligatoriske kurser på grunduddannelsen af fagansvarlige fastansatte undervisere. Valgfagene på bacheloruddannelsen forestås af både fastansatte undervisere og eksterne lektorer og er også i vidt omfang knyttet til den forskning, der foregår på instituttet. Undervisningen på kandidatdelen varetages ligeledes af instituttets fastansatte undervisere og af en gruppe af eksterne lektorer.

Mange af de eksterne lektorer der er knyttet til Sociologisk Institut har deres almindelige job i andre forskningsinstitutioner som f.eks. VIVE.

På kandidatuddannelsen tilbydes endvidere 3 specialiseringslinjer, som har sammenhæng med instituttets forskningsgruppeorganisering. Disse specialiseringslinjer giver kandidaterne mulighed for at skærpe og tydeliggøre deres faglige profil. Specialiseringslinjerne tager udgangspunkt i nogle af instituttets centrale kompetenceområder på det forskningsmæssige område.