Ansøgning og optagelse

Vælg den kategori, der passer på dig, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse. Du kan også finde information om ansøgningsfrister og dokumentation.

Prioritering af ansøgere 

Alle ansøgere, der har en bacheloruddannelse fra Københavns Universitet (retskravsbachelorer), er garanteret optagelse.Hvis der er ledige pladser efter optag af retskravsbachelorer, prioriteres alle andre kvalificerede ansøgere efter følgende kriterier:

  • Faglig relevant erfaring, herunder erhvervserfaring og relevante udlandsophold
  • Karakterniveau for bacheloruddannelsen