Hvis du vil klage over universitetets afgørelse

Du har mulighed for at klage over vores afgørelser, hvis du får afslag på optagelse eller hel eller delvis afslag på din dispensationsansøgning.