Adgangskvotienter 2015 i kvote 1

Adgangskvotienten i kvote 1 er garantikvotienten, dvs. alle ansøgere med denne kvotient eller højere er blevet optaget på den pågældende uddannelse. Alle ansøgere med standby-kvotienten eller højere, som har søgt standby på den pågældende uddannelse, har fået standby/tilsagn om optagelse i 2015 i kvote 1.

Adgangskvotienten er angivet i 7-trins-skalaen. Læs mere om 7-trins-skalaen her.

Hvad er adgangskvotienter?

En adgangskvotient er et tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere, som kom ind på en bacheloruddannelse på Københavns Universitet i kvote 1 ved optagelsen i 2015.

Alle uddannelser har et begrænset antal studiepladser og er der flere ansøgere til en uddannelse, end der er pladser, bliver der adgangsbegrænsning. I kvote 1 optager universitetet dem med det højeste gennemsnit, indtil pladserne er fyldt op. På den måde opstår en adgangskvotient.

Adgangskvotienter er ikke adgangskrav, og en adgangskvotient kan ændre sig fra år til år.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kvote 1 Standby
Farmaci 7,8 7,0
Folkesundhedsvidenskab 9,3 8,4
It og sundhed Alle optaget, ledige pladser
Medicin 11,2 11,0
Odontologi 10,4 10,1
Tandplejer (professionsbachelor) 8,3 7,8
Veterinærmedicin 10,9 10,7

 

Det Naturvidenskabelige Fakultet Kvote 1 Standby
Biokemi 7,9 6,4
Biologi 6,7 4,3
Biologi-bioteknologi 7,4 Alle optaget
Datalogi 6,4 5,4
Forsikringsmatematik 10,6 10,4
Fysiske fag 3,7 Alle optaget
Fødevarer og ernæring Alle optaget, ledige pladser
Geografi og Geoinformatik Alle optaget, ledige pladser
Geologi-geoscience Alle optaget, ledige pladser
Husdyrvidenskab 7,6 5,3
Idræt 8,9 8,2
Jordbrugsøkonomi 5,7 Alle optaget
Kemi Alle optaget, ledige pladser
Landskabsarkitektur 7,8 6,1
Matematik Alle optaget, ledige pladser
Matematik-økonomi 8,8 8,1
Molekylær biomedicin 12,1 11,7
Nanoscience 4,5 Alle optaget
Naturressourcer Alle optaget, ledige pladser
Skov- og landsskabsingeniør (professionsbachelor) 8,8 6,7

 

Det Humanistiske Fakultet Kvote 1 Standby
Asienstudier (indologi) Alle optaget, ledige pladser
Asienstudier (indonesisk/sydøstasienstudier) Lukket for optag i 2015 Lukket for optag i 2015
Asienstudier (japanstudier) 8,2 7,7
Asienstudier (kinastudier) 6,3 4,5
Asienstudier (koreastudier) 6,5 5,9
Asienstudier (thai/sydøstasienstudier) 3,4 Alle optaget
Asienstudier (tibetologi) Alle optaget, ledige pladser
Audiologopædi 9,0 8,3
Dansk 6,2 Alle optaget
Engelsk 6,6 4,9
Eskimologi Alle optaget, ledige pladser
Europæisk etnologi 7,5 5,8
Film- og medievidenskab 10,7 10,5
Filosofi 8,5 7,3
Finsk Alle optaget, ledige pladser
Forhistorisk arkæologi 7,1 5,1
Fransk sprog, litteratur og kultur Alle optaget, ledige pladser
Græsk, klassisk Alle optaget, ledige pladser
Historie 7,4 6,3
Indianske sprog og kulturer Alle optaget, ledige pladser
Indoeuropæisk Alle optaget, ledige pladser
Informationsvidenskab og kulturformidling (Aalborg) Alle optaget, ledige pladser
Informationsvidenskab og kulturformidling (Kbh) Alle optaget, ledige pladser
Italiensk Alle optaget Alle optaget
Klassisk arkæologi 6,9 6,2
Kommunikation og it 7,8 6,0
Kunsthistorie 9,4 9,0
Latin Alle optaget, ledige pladser
Lingvistik 8,2 6,6
Litteraturvidenskab 10,5 10,0
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk) 7,1 5,9
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi,
nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
3,8 Alle optaget
Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) Alle optaget, ledige pladser
Mellemøstens sprog og samfund (persisk) Alle optaget, ledige pladser
Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) Alle optaget, ledige pladser
Moderne Indien og sydasienstudier Alle optaget, ledige pladser
Musikvidenskab Alle optaget, ledige pladser
Portugisiske og brasilianske studier Alle optaget, ledige pladser
Pædagogik 8,2 7,2
Religionsvidenskab 7,6 3,4
Retorik 10,0 9,6
Spansk sprog og kultur 6,8 5,0
Teatervidenskab 9,6 9,2
Tysk Alle optaget, ledige pladser
Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier) Alle optaget, ledige pladser
Øst- og sydøsteuropastudier (grækenlandsstudier) Alle optaget, ledige pladser
Øst- og sydøsteuropastudier (polsk) Alle optaget, ledige pladser
Øst- og sydøsteuropastudier (russisk) 7,0 4,3

 

Det Juridiske Fakultet Kvote 1 Standby
Jura 9,4 9,1

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Kvote 1            Standby
Antropologi 11,0 10,6
Psykologi 11,4 11,3
Samfundsfag 9,9 9,3
Sociologi 10,1 9,8
Statskundskab 10,8 10,6
Økonomi 7,0 Alle optaget

 

Det Teologiske Fakultet Kvote 1 Standby
Teologi Alle optaget, ledige pladser