Antal ansøgninger i kvote 2

Universitetet modtog ved ansøgningsfristen den 15. marts 2015 10.462 ansøgninger. 5.473 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som højest prioriterede uddannelsesønske.

For en række optagelsesområder er der tale om meget store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal.

2014 2015 Ændring 2014-2015
Optagelsesområde Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total % 1. prioritet %
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 1.732 742 1.711 758 -1,2 2,2
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2.728 1.718 2.704 1.713 -0,9 -0,3
Humanistiske Fakultet 3.091 1.192 2.967 1.256 -4,0 5,4
Juridiske Fakultet 825 502 842 524 2,1 4,4
Samfundsvidenskabelige Fakultet 2.052 1.124 2.183 1.190 6,4 5,9
Teologiske Fakultet 68 35 55 32 -19,1 -8,6
I alt 10.496 5.313 10.462 5.473 -0,3  3,0