Antal ansøgninger i kvote 2 - fordelt på køn

Fakultet Kvinder Mænd Ansøgninger   Kvinder Mænd Ansøgere
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2.299 731 3.030    2.050 644 2.694
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 875 929 1.804   675 748 1.423
Humanistiske Fakultet 1.835 1.153 2.988   1.398 895 2.293
Juridiske Fakultet 598 413 1.011   595 411 1.006
Samfundsvidenskabelige Fakultet 1.581 741 2.322   1.389 656 2.045
Teologiske Fakultet 44 37 81   44 37 81
Københavns Universitet 7.232 4.004  11.236   5.444  3.003 8.447