Antal ansøgninger i kvote 2 - fordelt på køn

Fakultet Kvinder Mænd Ansøgninger Kvinder Mænd Ansøgere
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2.299 731 3.030  2.050 644 2.694
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 875 929 1.804 675 748 1.423
Humanistiske Fakultet 1.835 1.153 2.988 1.398 895 2.293
Juridiske Fakultet 598 413 1.011 595 411 1.006
Samfundsvidenskabelige Fakultet 1.581 741 2.322 1.389 656 2.045
Teologiske Fakultet 44 37 81 44 37 81
Københavns Universitet 7.232 4.004  11.236 5.444  3.003 8.447