Antal ansøgninger i kvote 2 - fordelt på køn

Fakultet Kvinder Mænd Ansøgninger Kvinder Mænd Ansøgere
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2.345 787 3.132 2.062 691 2.753
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 853 933 1.786 636 737 1.373
Humanistiske Fakultet 1.485 1.050 2.535 1.154 818 1.972
Juridiske Fakultet 538 417 955 533 415 948
Samfundsvidenskabelige Fakultet 1.483 693 2.176 1.324 601 1.925
Teologiske Fakultet 36 31 67 36 27 63
Københavns Universitet 6.740 3.911 10.651 5.177 2.917 8.094


* En ansøger som har søgt ind på flere uddannelser på forskellige fakulteter tæller med på alle de søgte fakulteter. Derfor vil en sammenlægning af ansøgertallene på de enkelte fakulteter give et højere antal end det samlede antal ansøgere for hele universitetet.