Kvote 2 - fordelt på prioritet

Fakultet P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Annulleret Ansøgninger Ansøgere
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1.869 468 277 231 123 53 30 22 59  3.132 2.753
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 753 351 236 173 112 59 45 34 23 1.786 1.373
Humanistiske Fakultet 1.045 524 356 233 147 96 60 44 30 2.535 1.972
Juridiske Fakultet 565 149 100 59 32 16 9 7 18 955 948
Samfundsvidenskabelige Fakultet 1.226 377 219 161 62 62 37 15 17 2.176 1.925
Teologiske Fakultet 32 8 9 4 3 1 3 1 6 67  63
Københavns Universitet 5.490 1.877  1.197  861  479  287  184  123  153  10.651  8.094

 
* En ansøger som har søgt ind på flere uddannelser på forskellige fakulteter tæller med på alle de søgte fakulteter. Derfor vil en sammenlægning af ansøgertallene på de enkelte fakulteter give et højere antal end det samlede antal ansøgere for hele universitetet.