Ansøgninger i alt - fordelt på prioritet

   1  2  3  4  5  6  7  8 Annulleret  Antal ansøgninger  Antal ansøgere
Det Humanistiske Fakultet 2.037 1.217 847 525 345 218 131 84 776 6.180 4.303
Det Juridiske Fakultet 1.192 365 258 149 86 38 25 17 189 2.319 2.289
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 1.978 1.269 751 454 296 182 117 67 449 5.563 4.088
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2.262 982 588 339 168 100 67 32 357 4.895 4.057
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2.798 778 540 370 225 105 63 51 549 5.479 4.503
Det Teologiske Fakultet 125 32 20 6 13 3 6 5 46 256 231
Københavns Universitet 10.392 4.643 3.004 1.843 1.133 646 409 256 2.366 24.692 16.235