Ansøgninger i alt - fordelt på prioritet

   1  2  3  4  5  6  7  8 Annulleret  Antal ansøgninger  Antal ansøgere
Det Humanistiske Fakultet 2.022 1.236 878 533 341 191 139 88 550 5.978 4.144
Det Juridiske Fakultet 1.245 395 267 176 77 60 30 13 148 2.411 2.385
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 2.119 1.338 881 520 324 225 127 73 384 5.991 4.202
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2.398 1.060 665 417 227 130 74 36 323 5.330 4.252
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2.960 916 558 389 277 149 87 52 495 5.883 4.721
Det Teologiske Fakultet 140 25 27 11 9 3 1 3 20 239 225
Københavns Universitet 10.884 4.970 3.276 2.046 1.255 758 458 265 1.920 25.832 16.462