Antal optagne

Københavns Universitet tilbyder 28. juli 2020 7.831 ansøgere en studieplads. Fordelingen på optagelsesområder, studieretninger og prioritet er vist nedenfor.

1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Universitetet i alt 6.269 862 346 172 96 46 30 10 7.831

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Farmaci 138 43 28 12 15 7 6 1 250
Folkesundhedsvidenskab 58 10 2 2 1 1 1 1 76
Medicin 623 18 5 4 0 0 0 0 650
Odontologi 98 13 1 0 0 0 0 0 112
Sundhed og informatik 39 9 1 3 2 0 1 0 55
Tandplejer  44 22 6 4 1 2 1 0 80
Veterinærmedicin 183 6 3 0 0 0 0 0 192
I alt 1.183 121 46 25 19 10 9 2 1.415

 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Biokemi 77 30 12 6 3 4 1 1 134
Biologi 159 29 10 6 3 1 0 0 208
Bioteknologi 47 16 5 4 3 2 0 1 78
Datalogi 196 33 11 5 3 0 1 1 250
Datalogi-økonomi 78 7 8 4 1 0 0 0 98
Forsikringsmatematik 80 0 0 0 0 0 0 0 80
Fysik 122 9 1 0 0 2 0 0 134
Fødevarer og ernæring 77 10 3 4 2 1 2 1 100
Geografi og geoinformatik 92 12 2 2 1 0 0 0 109
Geologi-geoscience 44 4 0 1 0 0 0 0 49
Husdyrvidenskab 17 44 6 0 0 1 0 0 68
Idræt og fysisk aktivitet 118 11 3 1 1 0 0 0 134
Jordbrugsøkonomi 39 4 3 3 0 0 0 0 49
Kemi 39 2 0 0 1 0 0 0 42
Landsskabsarkitektur 47 14 7 2 0 0 0 0 70
Machine Learning og datavidenskab 76 11 7 0 2 1 1 0 98
Matematik 120 15 11 5 3 0 0 0 154
Matematik-økonomi 66 12 0 0 1 0 0 0 79
Medicinalkemi 21 10 5 4 1 2 1 0 44
Molekylær biomedicin 67 3 0 0 0 0 0 0 70
Nanoscience 26 3 3 1 0 1 0 0 34
Naturressourcer 83 10 5 1 0 0 0 0 99
Skov- og landsskabsingeniør (professionsbachelor) (Auning) 43 1 0 0 0 0 0 0 44
Skov- og landsskabsingeniør (professionsbachelor) (Nødebo) 59 0 0 1 0 0 0 0 60
I alt 1.793 290 102 50 25 15 6 4 2.285

 

Det Humanistiske Fakultet 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Asienstudier (japanstudier) 25 6 1 1 1 0 0 0 34
Asienstudier (kinastudier) 27 3 1 2 1 0 0 0 34
Asienstudier (koreastudier) 24 1 1 1 1 0 0 0 28
Audiologopædi 39 1 1 2 0 0 0 0 43
Dansk 124 34 18 8 2 2 2 0 190
Engelsk 109 23 19 11 5 0 0 0 167
Europæisk etnologi 31 19 9 3 1 0 0 0 63
Film- og medievidenskab 63 13 1 3 0 0 0 0 80
Filosofi 50 12 3 2 0 0 0 0 67
Forhistorisk arkæologi 18 9 4 1 1 2 0 0 35
Fransk sprog og kultur 29 3 2 1 1 1 0 0 37
Græsk, klassisk 7 1 0 0 0 0 1 1 10
Grønlandske og arktiske studier 7 1 1 0 0 1 0 0 10
Historie 116 29 12 6 2 2 2 0 169
Indianske sprog og kulturer 2 0 1 1 0 0 0 0 4
Informationsstudier 50 17 17 10 3 0 2 0 99
Italiensk sprog og kultur 18 2 2 1 0 0 0 0 23
Klassisk arkæologi 15 4 1 2 2 0 0 0 24
Kommunikation og it 78 10 11 4 4 2 0 0 109
Kunsthistorie 46 12 2 0 0 0 0 0 60
Latin 9 3 0 0 2 0 0 0 14
Lingvistik 34 1 0 0 0 0 0 0 35
Litteraturvidenskab 64 5 0 0 0 0 0 0 69
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 54 11 4 4 1 0 0 0 74
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi,
nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
14 1 1 1 0 0 0 0 17
Moderne Indien og sydøstasienstudier 6 0 1 0 0 2 0 0 9
Musikvidenskab 74 1 1 0 0 0 0 0 76
Pædagogik 42 12 6 6 3 1 0 1 71
Religionsvidenskab 50 9 9 1 1 2 1 0 73
Retorik 48 6 4 0 0 0 0 0 58
Spansk sprog og kultur 43 12 2 1 0 0 0 0 58
Teater- og performancestudier 31 4 4 0 0 0 0 0 39
Tysk sprog og kultur 24 8 1 1 0 0 0 0 34
Østeuropastudier 33 4 4 1 0 0 1 0 43
I alt 1.404 277 144 74 31 15 9 2 1.956

 

Det juridiske Fakultet 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Jura 722 64 23 12 9 2 3 1 836
I alt 722 64 23 12 9 2 3 1 836

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Antropologi 99 10 1 0 1 0 0 0 111
Psykologi 243 6 0 0 1 0 0 0 250
Samfundsfag 29 19 4 0 0 0 0 0 52
Sociologi 82 23 7 1 2 0 0 0 115
Statskundskab 276 9 0 1 0 0 0 0 286
Økonomi 316 37 15 6 3 3 1 1 382
I alt 1.045 104 27 8 7 3 1 1 1.196

 

Det Teologiske Fakultet 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Teologi 122 6 4 3 5 1 2 0 143
I alt 122 6 4 3 5 1 2 0 143