Hvorfor læse Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi)?

Assyriologi tager udgangspunkt i skriftlige kilder, som for eksempel magiske og medicinske tekster til helbredelse af sygdomme fra det første årtusinde f.v.t., for at forstå og rekonstruere oldtidssamfund og kulturer. Uddannelsen er tæt forbundet til nærorientalsk arkæologi og ægyptologi og meget undervisning foregår på tværs af fagene.

Hvad kan jeg blive? 

Med denne baggrund kan du fx komme til at arbejde med undervisning, formidling, forskning og du kan finde arbejde i konsulent- og rejsebranchen eller i det offentlige og i erhvervslivet.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier (et årsværk) svarer til 60 point. 

1. år 1. semester
2. semester

Introduktion til nærorientalske oldtidskulturer (15 ECTS)

Akkadisk 1 (15 ECTS)

Introduktion til Ægyptens oldtidskultur (15 ECTS)

Samfund A (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Mesopotamiske sprog og skrift: akkadisk 2 og sumerisk 1 (15 ECTS)

Mesopotamiske sprog og skrift: akkadisk 3 og sumerisk 2 (15 ECTS)

Samfund B (15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Bachelortilvalg (15 ECTS)
Bachelortilvalg (15 ECTS) Bachelortilvalg (15 ECTS)

Undervisningen på Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi)

På Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi) læser du sammen med de studerende på Mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi) og Mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) det første halve år. Undervisningen foregår enten i form af holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende eller som forelæsninger, som på nogle kurser kombineres med øvelsestimer.

På uddannelsen har du mulighed for at tage på ekskursion og studieophold i udlandet.  Læs om mulighederne for udlandsophold.

 

 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi). Du kommer igennem 12 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Assyriologi er et sprogfag. Uddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi) omfatter tolkninger af Mesopotamiens historie, sprog, kulturer og samfundsforhold i oldtiden - dvs. fra begyndelsen af den sumeriske civilisation (ca. 3500 f.Kr.) til Det Nybabyloniske Riges kollaps (539 f.Kr.) - på baggrund af de arkæologiske levn og tekster.

Når du læser Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi) beskæftiger du dig i første del af studiet med Mesopotamien og Ægypten. Herefter specialiserer du dig i en af de tre studieretninger: assyriologi, nærorientalsk arkæologi eller ægyptologi. Du læser sammen med de studerende på ægyptologi og nærorientalsk arkæologi det første halve år.

FAQ Karrieremuligheder

 

Du kommer til at arbejde med materiale fra de store oldtidsbyer i det gamle Irak, Iran, Syrien og Tyrkiet. Med udgangspunkt i skriftlige kilder som for eksempel de assyriske handelsbreve fra bronzealderen lærer du at forstå og rekonstruere oldtidssamfund og kulturer. Det skriftlige materiale, du bygger dine studier på, er forfattet på en række forskellige sprog, som du skal lære at oversætte. Teksterne er skrevet i kileskrift på akkadisk (et semitisk sprog, der omfatter dialekterne assyrisk og babylonsk) og på sumerisk, hittitisk og hurritisk.

Du får ekspertviden om en regions samfundsmæssige og kulturelle forhold i et historisk perspektiv og du lærer, at arbejde videnskabeligt og metodisk med sprog og litteraturanalyse af originaltekster. Du kommer til at tage del i aktuelle forskningsteoretiske diskussioner og lærer at foretage metodiske undersøgelse af sproglige, historiske, samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger eller materialer.

 

 

 

 

Langt de fleste færdiguddannede bachelorer i mellemøstens sprog og samfund (assyriologi) vælger at forsætte på kandidatuddannelsen. Kandidatuddannelsen giver en række forskellige jobmuligheder.

Uddannelsen i assyriologi sigter primært på arbejde inden for undervisning, forskning og museer. Der er dog kun ganske få stillinger inden for området, så det er en god ide at gøre din uddannelse bredere med henblik på for eksempel kulturformidling, informationsteknologi og administration. Færdiguddannede har således også fundet job i ministerier, rejsebranchen, formidlingssektoren og på forlag.

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi) hører hjemme på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, også kaldet ToRS, på Det Humanistiske Fakultet. På ToRS er der samlet en del mindre fag, hvilket kan være en fordel, fordi der opstår en god tværfaglig ånd, og udbyttet af diskussioner og samtaler med studerende fra andre fag er meget frugtbart.
På instituttet er der en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende mødes på tværs for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær dialog med undervisere og forskere.

Som studerende kommer du tæt på flere forskellige faglige miljøer og får adgang til faciliteter, der hvor du har undervisning. Alle oldtidsfagene har omfattende biblioteker, som du skal bruge i forskellige sammenhænge, og derudover vil du kunne indgå i de forskellige sociale traditioner, der er på fagene. Mange studerende ser det som en fordel, at uddannelsen giver dig adgang til disse mange steder og oplevelser, så du i løbet af studiet får fornemmelsen af multikultur i videst mulige udstrækning.

Fagrådet

Fagrådet består af studerende, som arbejder frivilligt for at varetage de studerendes sociale, uddannelsesmæssige og politiske interesser over for fagenes ledelse. Emner kan fx være studiemiljøet, hvordan undervisningen skal tilrettelægges og forbedringer af den gældende studieordning. Fagrådet arbejder desuden sammen med festudvalget og laver ind imellem fælles arrangementer, såsom debatarrangementer.

Alle studerende er automatisk med i deres fagråd og kan møde op til de annoncerede møder og dele bekymringer og glæder og få indflydelse på, hvordan uddannelserne bliver formet.

BARstionen

BARstionen er studentercafé for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Der bliver blandt andet holdt fredagsbarer, filmaftener og fester i løbet af semesteret, og alle studerende kan give en hånd med som en af BARstionens Aktive Venner. Baren er også åben i hverdagene, så du kan hente dig en billig kop - selvlavet - kaffe, spille et spil eller hygge med din læsegruppe. Læs mere på barens facebookside.

Introugen på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs om hvad der sker på universitetet, når du ikke har undervisning, find ud af hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Se Søndre Campus

Undervisningen på Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi) foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i mellemøstens sprog og samfund (assyriologi).

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Overvejer du at læse på bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi), kan du kontakte studievejledningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet - mellemøstens sprog og samfund (assyriologi)

 

 

 

Du skal have en adgangsgivende eksamen til universitetet, men gode sprogkundskaber i primært engelsk, men også tysk og fransk er en klar fordel, da litteraturmængden er omfattende og typisk på engelsk, tysk eller fransk. Læs mere om adgangskrav.

 

 

Du kommer jo for at lære faget - ingen forventer, at du kan det hele på forhånd. Men hvis du kender lidt til Mellemøstens tidligste historie (Mesopotamien, Assyrien, Hittiterriget) har du et lille forspring.

 

 

 

 

 

 

De fleste humanister stiller sig selv det spørgsmål, eftersom de ikke gennemgår en professionsuddannelse, men man kan en del. For det første har du det brede humanistiske overblik, der gør dig i stand til at læse et stort pensum, systematisere din viden og videreformidle det. Hvis du har tilvalg i arkæologisk teknik og metode, kan du komme til at deltage i arkæologiske udgravninger i Mellemøsten og du lærer meget om mellemøstlige forhold via rejser og studieture til områderne. Læs mere om jobmuligheder.

 

 

Som udgangspunkt skal du regne med, at det er et fuldtidsstudium. I starten er det svært at disponere sin tid ordentligt, men sørg for at få nogle gode studievaner fra starten.

 

 

Det første år skal du regne med 8-12 timers undervisning. Der er ikke mødepligt, men jo mere undervisning du deltager i, jo lettere og mere interessante vil dine studier føles.

 

 

 

Ja, men du må forberede dig på selv at gøre en stor del af arbejdet for at komme ud. Du vil muligvis finde det nødvendigt at tage til andre universiteter i Europa eller andre steder for at indsamle materiale til opgaver eller specialet. Læs mere om udlandsophold.

 

 

Af et institut med syv fag synes vi selv, at studiemiljøet er ret godt. En stor del af studiemiljøet er samlet omkring torsdagsbaren Barbylon og diverse fester. Dertil er der en del aktive foreninger med mere eller mindre tilknytning til instituttet: Orientalsk Forum, Dansk Ægyptologisk selskab, Palæstina-gruppen osv.

Du kan også vælge at involvere dig i studenterpolitik, hvor der altid vil være plads til en til. Derudover er der foredrag, filmforevisninger og lignende. Generelt er stedet åbent overfor nye idéer, og tiltag opstår ofte på tværs af faggrænserne og årgangene. Ca. hvert andet år arrangeres der studietur for de moderne fag. Oldtidsstudierne har fast studietur på 4 dage til museerne i Berlin. Læs mere om studiemiljøet på uddannelsen.

 

 

På grunduddannelsen (bacheloruddannelsen) har du en faglærer og en hjælpelærer (ofte ældre studerende) tilknyttet hvert kursus. Faglæreren står for forelæsningerne, hjælpelæreren 'samler op' på spørgsmål til stoffet, litteratur m.m. samt gennemgår øvelser (2 skriftlige prøver á 5 sider på 1. semester). På kandidatuddannelsen har du en faglærer og en vejleder til opgaver og speciale. Faget er ikke stort, så der er ikke så mange fastansatte. Der ansættes også eksterne lektorer og undervisningsassistenter fra semester til semester.

 

 

Vi har et bibliotek, hvortil der er tilknyttet tre større læsesale og en del mindre til specialestuderende. Der er desuden mulighed for at lave sin egen kaffe eller te, hvis man ikke vil proviantere i kantinen.

 

 

Der er et forslag til fast pensum til eksamen, der normalt følges på grunduddannelsen. Du skal regne med at anskaffe dig en engelsk og tysk ordbog samt en grundbog i grammatik. De fleste bøger, der skal bruges på 1. år, kan købes i Humaniorabogladen. Underviseren kan også vælge at lave et kompendium, og på biblioteket findes en række bøger, håndbøger og tidsskrifter. Alle til fri afbenyttelse, men aldrig til hjemlån. Studiet er beregnet til at skulle tage 37 timer (fuld tid) med læsning, forberedelse og undervisningsdeltagelse.

 

 

 

 

Lignende uddannelser