Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på forhistorisk arkæologi

Årgangene på forhistorisk arkæologi er relativt små med 20-30 studerende. I nogle af de teori- og metodeintroducerende fag vil du derfor blive undervist sammen med studerende fra den beslægtede uddannelse i klassisk arkæologi. Undervisningen veksler mellem forelæsninger, diskussioner mellem studerende og undervisere, projekter, skriftlige øvelser og ekskursioner. Uddannelsen har både en teoretisk og en praktisk dimension, og du kommer til at arbejde med analyse af konkrete genstande. På forhistorisk arkæologi foregår en del af undervisningen således på Nationalmuseet, Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre, Vikingeskibshallen i Roskilde og på Københavns Bymuseum. 

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Du har i gennemsnit 12 timers undervisning om ugen. Den resterende tid op til en fuld arbejdsuge er selvstudie, hvor du bruger tiden til at læse, reflektere over det læste, oversætte, finde kilder og indsamle materiale på biblioteker og i arkiver. Mange studerende vælger at have en studiegruppe, som de kan lave øvelser og læse sammen med både i hverdagen og op til eksamen.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i forhistorisk arkæologi består af ni fagelementer, som du kan se i skemaet nedenfor. 

1. år 1. semester
2. semester

Introduktion til arkæologi (15 ECTS)

 Arkæologisk udgravningsteknik (15 ECTS)
Forhistorisk arkæologisk periodekursus 1: fra yngre germansk jernalder til nu (15 ECTS) Forhistorisk arkæologisk periodekursus 2: senpalæolitikum og mesolitikum (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Arkæologisk teori (15 ECTS)

Arkæologisk dokumentation og analyse (15 ECTS)

eller

Kulturhistorisk emne (15 ECTS)

Forhistorisk arkæologisk periodekursus 3: neolitikum og bronzealder (15 ECTS)

Forhistorisk arkæologisk periodekursus 4: fra førromersk til ældre germansk jernalder (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS)