Undervisning og opbygning

Geologi-geoscience er en alsidig uddannelse, hvor du kommer på ekskursioner og feltkurser i ind- og udland sammen med din årgang.

Du bliver primært undervist på tre måder:

  • Forelæsninger i auditorier med mange af dine medstuderende og en underviser, der gennemgår nyt stof.
  • Regneøvelser og praktiske øvelser, som du bruger til at gennemgå stof eller teoretiske opgaver. Desuden får du her mulighed for at arbejde praktisk med geologisk materiale som fx bjergartsprøver, mineraler og fossiler. Det fungerer meget som den undervisning, du kender fra gymnasiet med 15-20 studerende og en underviser i et mindre lokale.
  • Feltkurser, ekskursioner og laboratorieøvelser er en undervisningsform, hvor du arbejder med teorien i praksis. Du kommer til at deltage i feltkurser og ekskursioner i både Danmark og i udlandet samt lave forskellige analyser i laboratorierne.

Opbygning

I løbet af det første års undervisning kommer du på en del praktiske feltekskursioner Du bliver introduceret til forskellige fagdiscipliner, geologiske arbejdsmetoder og begreber. Du skal også arbejde i laboratoriet og foran computeren, hvor du skal analysere dine resultater fra felten. Og så får du samtidig træning i at formidle dine erfaringer både mundtligt og skriftligt.

Uddannelsen i geologi-geoscience er bygget op omkring en obligatorisk grundpakke, som alle studerende begynder med. Efter halvandet år har du mulighed for selv at sammensætte dit uddannelsesforløb og fokusere på den del af geologien, som du synes er mest spændende. 

Som en del af uddannelsen har du et år med begrænset valgfrie kurser samt valgfrie kurser, som du fx kan bruge på at lave et virksomhedsprojekt eller på et udlandsophold.

Uddannelsen ser sådan ud:

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge seks begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Vælger du at lave et virksomhedsprojekt tæller det som to kurser. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.