Undervisning og opbygning

Geologi-geoscience er en unik og alsidig uddannelse, hvor du kommer på ekskursioner og feltkurser i ind- og udland sammen med din årgang.

Du bliver primært undervist på tre måder:

  • Forelæsninger i auditorier med mange af dine medstuderende og en underviser, der gennemgår nyt stof.
  • Regneøvelser og praktiske øvelser, som bruges til gennemgang af stof eller teoretiske opgaver. Desuden får du her mulighed for at arbejde praktisk med geologisk materiale som fx bjergartsprøver, mineraler og fossiler. Dette fungerer meget som den undervisning, du kender fra gymnasiet med 15-20 studerende og en underviser i et mindre lokale.
  • Feltkurser og ekskursioner eller laboratorieøvelser er en undervisningsform, der ligeledes giver dig mulighed for at arbejde med teorien i praksis. Du kommer til at deltage i feltkurser og ekskursioner i både Danmark og i udlandet samt lave forskellige analyser i laboratorierne.

Opbygning

Det første års undervisning baseres i høj grad på praktiske feltekskursioner. Du introduceres til forskellige fagdiscipliner, geologiske arbejdsmetoder og begreber. Du skal også arbejde i laboratoriet og foran computeren, hvor du skal analysere dine resultater fra felten. Og så får du samtidig træning i at formidle dine erfaringer både mundtligt og skriftligt.

Uddannelsen i geologi-geoscience er bygget op omkring en obligatorisk grundpakke, som alle studerende begynder med. Efter halvandet år har du mulighed for selv at sammensætte dit uddannelsesforløb og fokusere på den del af geologien, som du synes er mest spændende. 

Som en del af uddannelsen har du et år med begrænset valgfrie kurser samt valgfrie kurser, som du fx kan bruge på at lave et virksomhedsprojekt eller på et udlandsophold.

Uddannelsen ser sådan ud:

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge seks begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Vælger du at lave et virksomhedsprojekt tæller det som to kurser. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.