Undervisning og opbygning

Geologi-geoscience er en alsidig uddannelse, hvor du kommer på ekskursioner og feltkurser i ind- og udland sammen med din årgang.

Du bliver primært undervist på tre måder:

  • Forelæsninger i auditorier med mange af dine medstuderende og en underviser, der gennemgår nyt stof.
  • Regneøvelser og praktiske øvelser, som du bruger til at gennemgå stof eller teoretiske opgaver. Desuden får du her mulighed for at arbejde praktisk med geologisk materiale som fx bjergartsprøver, mineraler og fossiler. Det fungerer meget som den undervisning, du kender fra gymnasiet med omkring 15 studerende og en underviser i et mindre lokale.
  • Feltkurser, ekskursioner og laboratorieøvelser er en undervisningsform, hvor du arbejder med teorien i praksis. Du kommer til at deltage i feltkurser og ekskursioner i både Danmark og i udlandet samt lave forskellige analyser i laboratorierne.

Opbygning

I løbet af det første års undervisning kommer du på en del praktiske feltekskursioner. Du bliver introduceret til forskellige fagdiscipliner, geologiske arbejdsmetoder og begreber. Du skal også arbejde i laboratoriet og foran computeren, hvor du skal analysere dine resultater fra felten. Og så får du samtidig træning i at formidle dine erfaringer både mundtligt og skriftligt.

Uddannelsen i geologi-geoscience er bygget op omkring en obligatorisk grundpakke, som alle studerende begynder med. Fra den sidste del af andet år får du mulighed for at vælge begrænset valgfrie og valgfrie kurser på geologi eller på relaterede uddannelser. På den måde kan du fokusere på de fagområder, som du synes er mest spændende og relevante for dig.

Du kan også vælge at bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt eller på et udlandsophold.

Uddannelsen ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold: