Vurdering i kvote 2 på informationsstudierKvote 2-vurdering på informationsstudier 

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: