Fag på bacheloruddannelsen

Det første semester undervises alle studerende sammen. Herefter bliver de fordelt ud på specialiseringen.

Fælles fag på første semester

Problemløsning og og design (15 ECTS)

Undersøgelsesdesign - brugerstudier - making - introduktion til forskningsprocessen - akademisk argumentation - vise, hvordan praksis bygger på teori - analysemetoder og -strategier- design tænkning. 

Se eksempler på de studerendes projekter på kurset.

Digital kultur (15 ECTS)

Digitalitet - medialisering - privacy - algoritmer - critical data studies - vidensmedier - filter bobler - post-truth - overvågning - digital dannelse - medie- og kulturvaner - mediekonvergens - digital literacy - deltagelse - medie- og kulturpolitik - offentlighed.