Karrieremuligheder

Italienskstudiet omfatter italiensk sprog og kultur. Kulturhistorisk går uddannelsen tilbage til den klassiske italienske kulturs store perioder (fra middelalder og renæssance op til 1800-tallet) og helt frem til forståelsen af det moderne Italiens kompleksitet inden for historie, samfund, litteratur, film og medier.

Både sprog, litteratur, historie og samfund bliver sat ind i videnskabsteoretiske sammenhænge, ligesom du træner analytiske og kommunikative færdigheder med særlig opmærksomhed på kompetencer i akademisk formidling og metode.

Læs om forskning i italiensk sprog og kultur.