Udlandsophold

Som studerende på interkulturelle markedsstudier har du mulighed for at komme til udlandet i forbindelse med din uddannelse. Du kan nemlig planlægge et internationalt projektorienteret forløb, hvor du afprøver dine kompetencer i praksis hos en virksomhed eller organisation i udlandet, eller du kan lave specialeforberedende arbejde.