Udlandsophold

Som studerende på interkulturelle markedsstudier har du rig mulighed for at komme til udlandet i forbindelse med din uddannelse. Du kan tage på udveksling eller sommerskole, planlægge et internationalt projektorienteret forløb, hvor du afprøver dine kompetencer i praksis hos en virksomhed, eller du kan lave specialeforberedende arbejde.

Udlandsophold under studiet er en fantastisk mulighed for at få førstehåndserfaring med andre nationale kulturer og studiekulturer. Et udlandsophold kan give inspiration til resten af uddannelsen – fx specialet – og er naturligvis også en oplagt mulighed for at få trænet færdighederne i fransk, spansk eller tysk.

Du kan tage til udlandet på tredje semester af studiet og kan læse på et af de universiteter som enten Københavns universitets eller CBS har samarbejdsaftaler med.