Anden dansk uddannelse

For at kunne søge optagelse på kandidatuddannelsen i jura, skal du have en relevant juridisk bacheloruddannelse eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, skal du se under udenlandsk uddannelse og statsborgerskab.

Husk at tjekke din ansøgning løbende

Efter ansøgningsfristen er det vigtigt, at du regelmæssigt tjekker status på din ansøgning ved at logge på ansøgningsportalen.

Hvis du ikke bekræfter rettidigt (tidsfristen vil fremgå af det tilbud, du modtager om optagelse), mister du din studieplads.

Hvordan søger du?

Du skal søge om optagelse via ansøgningsportalen, hvor du også uploader dine bilag. Bemærk, du må oprette max 3 ansøgninger til samme studiestart. Fra fjerde prioritet og lavere vil ansøgningerne blive annulleret.

Følg din ansøgning - log ind her

Når du har søgt om optagelse, kan du se status på din ansøgning og få beskeder fra universitetet, når du logger ind på din ansøgning.

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation til din ansøgning. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Du har oplysningspligt og kan overføre dokumentation via dataudveksling

Vedhæfter du ikke den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker via den digitale ansøgningsportal. Det er derfor vigtigt, du jævnligt tjekker ansøgningsportalen. Fakultetet bruger din dokumentation til at vurderer, om du er kvalificeret til optagelse på kandidatuddannelsen i jura. Hvis du ikke uploader den nødvendige dokumentation inden den angivne frist, vil du få afslag på din ansøgning.

Du skal uploade følgende dokumentation:

  • officiel udskrift af bestået uddannelse med dato eller officiel udskrift af resultater på igangværende uddannelse med datoer.
  • oversigt over evt. tilmeldte kurser, der forventes bestået før ønsket studiestart.
  • kursus- eller pensumbeskrivelser
  • Engelsk B.

Det er ikke muligt at søge i papirform eller via KUnet. Hold evt. brugervejledningen åben, mens du udfylder din ansøgning. Vi anbefaler Firefox som browser, når du logger ind på ansøgningsportalen.

Nemt at sende dokumentation - dataudveksling

Er du fra KU, AU, AAU, SDU eller ITU anbefaler vi, at du overfører dine data automatisk ved hjælp af funktionen dataudveksling. Se evt. brugervejledningen til Ansøgningsportalen.

Husk at kontrollere, at alle eksamensdata bliver overført. Det er dit ansvar at sikre, at vi modtager dokumentationen. Du skal altså selv uploade dokumentationen, hvis det ikke overføres via dataudvekslingen.