Dispensation fra kandidatreglen

Har du allerede en kandidatgrad fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du søger om optagelse på.

Vi kan i ganske særlige tilfælde give dispensation fra kandidatreglen.