Tidligere optaget på en videregående uddannelse

VIGTIGT: Denne side er under opdatering.
 

Hvis du har været optaget på en kandidatuddannelse, skal du undersøge, om du skal søge om indskrivning eller optagelse. Har du eksamener, der svarer til minimum 1. studieår, skal du sandsynligvis søge om indskrivning.  

Se de forskellige former for indskrivning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt studievejledningen

Hvis du er i tvivl, om du skal søge om genindskrivning, studieskifte, overflytning eller optagelse, kan du kontakte studievejledningen. De kan også hjælpe med dine spørgsmål om dokumentation i forbindelse med ovenstående.

Søg merit for tidligere uddannelse

Bemærk, du har pligt til at søge om merit for de fag eller kurser, du eventuelt har bestået på en tidligere uafsluttet videregående uddannelse på samme niveau, uanset om du søger om indskrivning på en uddannelse eller om optagelse.

Har du allerede en kandidatgrad

Har du allerede en kandidatgrad fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du søger om optagelse på (kandidatreglen).

Vi kan i ganske særlige tilfælde give dispensation fra kandidatreglen, hvis du kan dokumentere, at du ikke kan anvende din tidligere kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.

Læs mere om kandidatreglen og muligheden for at søge dispensation her.