Foreløbig vurdering af din eksamen

Hvis du vil søge om optagelse til næste år, tilbyder KU en foreløbig vurdering, hvis din eksamen ikke er dansk.

Ansøgningsperioden for foreløbig vurdering til optagelsen 2024 er 4. september til 25. oktober 2023.

En foreløbig vurdering er en vurdering af, om din eksamen er adgangsgivende, og om du opfylder adgangskravene til den eller de uddannelse(r), du vil søge om optagelse på. 

Vær opmærksom på at alle bacheloruddannelser på Københavns Universitet undervises på dansk og kræver det højeste niveau i dansk.

Sådan gør du

Dokumentation

  • Din gymnasiale eksamen*
  • Beviser for beståede fag, hvis du har suppleret
  • Beviser for beståede fag på videregående uddannelse
  • Beviser for dine danskkvalifikationer, hvis du ikke har bestået dansk, norsk eller svensk i din adgangsgivende eksamen.

*Du skal uploade en kopi af dit/dine originale bevis(er) med din skoles stempel og underskrift på samt en autoriseret oversættelse, hvis dit bevis ikke er på et af de nordiske sprog, tysk, fransk eller engelsk.

Vi godtager ikke elektroniske beviser fra eksamensdatabaser. Har du mistet dit originale bevis, eller kan din skole ikke give dig andet end en protokoludskrift, så skal skolen underskrive og stemple den, for at KU kan godkende dokumentationen.

Hav dokumentationen klar, før du går i gang

Dine oplysninger forsvinder fra ansøgningsskemaet efter 10 minutter, hvis der ikke har været aktivitet.

Det er derfor en god idé, at dokumentationen ligger klar til at uploade, før du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet.

Du får en foreløbig vurdering inden for 8 uger

Vi sender dig vores foreløbige vurdering 6-8 uger efter, vi har modtaget den rette dokumentation. 

Den foreløbige vurdering er ikke en garanti for optagelse. Vi vurderer, om du kan søge om optagelse på lige fod med andre ansøgere, og oplyser dig om, hvilke fag og niveauer du eventuelt skal supplere med for at kunne søge om optagelse.

Vurderingen gælder kun for optagelsen 2024.

Husk at uploade din foreløbige vurdering, når du opretter din ansøgning om optagelse på optagelse.dk.