Kvote 2 ansøgninger 2024

Københavns Universitet modtog 19.928 ansøgninger i kvote 2 ved ansøgningsfristen 15. marts 2024.
7.722 ansøgere prioriterede en uddannelse ved Københavns Universitet som højeste prioritet.

For en række optagelsesområder er der tale om meget store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal.

Ændring i procent (ift. 2023)
Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Antropologi 698 174 31,0% 20,0%
Asienstudier (japanstudier) 64 24 -13,5% -33,3%
Asienstudier (kinastudier) 21 6 -34,4% -33,3%
Asienstudier (koreastudier) 55 22 34,1% 4,8%
Audiologopædi 74 31 -3,9% -3,1%
Bioinformatik 99 18 100,0% 100%
Biokemi 225 29 34,7% 0,0%
Biologi 257 99 -6,2% 11,2%
Bioteknologi 123 22 25,5% -4,3%
Dansk 175 49 12,2% 8,9%
Datalogi 244 78 8,0% 21,9%
Datalogi-økonomi 150 25 25,0% -10,7%
Engelsk 181 61 12,4% 8,9%
Europæisk etnologi 121 21 22,2% 61,5%
Farmaci 497 132 13,7% 20,0%
Film- og medievidenskab 444 122 4,0% -14,1%
Filosofi 153 22 -19,9% -48,8%
Folkesundhedsvidenskab 118 26 19,2% 0,0%
Forhistorisk arkæologi 74 28 1,4% 0,0%
Forsikringsmatematik 161 95 22,0% 23,4%
Fransk sprog og kultur 41 12 51,9% 20,0%
Fysik 128 67 17,4% 6,3%
Fødevarer og ernæring 51 19 10,9% 11,8%
Geografi og geoinformatik 67 26 63,4% 116,7%
Geologi-geoscience 41 20 5,1% 42,9%
Græsk, klassisk 17 4 30,8% 0,0%
Grønlandske og arktiske studier 28 14 75,0% 180,0%
Historie 256 92 1,6% 16,5%
Idræt og fysisk aktivitet 212 92 14,0% 13,6%
Indianske sprog og kulturer 5 1 -28,6% -66,7%
Informationsstudier 108 25 13,7% 0,0%
Italiensk sprog og kultur 29 10 31,8% 11,1%
Jura 1.777 906 11,2% 10,5%
Kemi 57 10 32,6% 11,1%
Klassisk arkæologi 41 13 -22,6% -27,8%
Kognitions- og datavidenskab 142 58 18,3% 11,5%
Kommunikation og it 293 65 35,6% 32,7%
Kunsthistorie 202 73 0,5% 2,8%
Landskabsarkitektur 99 45 1,0% 28,6%
Latin 9 0 -35,7% -100,0%
Lingvistik 57 22 -1,7% -8,3%
Litteraturvidenskab 162 62 7,3% 6,9%
Machine learning og datavidenskab 110 30 19,6% 3,4%
Matematik 115 40 0,9% 0,0%
Matematik-økonomi 124 29 -0,8% -17,1%
Medicin (København) 2.323 1.271 -1,0% -6,7%
Medicin (Køge) 1.356 138 100,0% 100,0%
Medicinalkemi 123 13 24,2% 18,2%
Mellemøstens sprog og samfund (as/ar/æg) 27 12 -27,0% -29,4%
Mellemøstens sprog og samfund 50 20 -18,0% 5,3%
Miljø- og fødevareøkonomi 34 6 54,5% -14,3%
Moderne Indien og Sydasienstudier 7 2 -22,2% -33,3%
Molekylær biomedicin 315 88 18,0% 20,5%
Musikvidenskab 72 32 28,6% 0,0%
Nanoscience 44 4 7,3% -66,7%
Naturressourcer 47 21 -7,8% -12,5%
Odontologi 954 401 -0,3% -5,2%
Psykologi 2.365 1.344 4,8% 4,8%
Pædagogik 193 52 15,6% 6,1%
Religionsvidenskab 82 20 -4,7% 17,6%
Retorik 123 32 16,0% 6,7%
Samfundsfag 279 33 24,0% 10,0%
Skov- og Landskabsingeniør (Auning) 53 35 130,4% 105,9%
Skov- og Landskabsingeniør (Nødebo) 78 43 69,6% 65,4%
Sociologi 637 133 17,3% 9,9%
Spansk sprog og kultur 43 11 -35,8% -60,7%
Statskundskab 751 351 13,1% 25,4%
Sundhed og informatik 48 4 9,1% -50,0%
Tandpleje (prof. bachelor) 506 208 4,1% -7,6%
Teater- og performancestudier 83 24 12,2% 4,3%
Teologi 80 42 6,7% 7,7%
Tysk sprog og kultur 31 12 14,8% 20,0%
Veterinærmedicin 731 435 1,8% -22,9%
Økonomi 354 105 12,0% 5,0%
Østeuropastudier 34 11 -26,1% -26,7%
Københavns Universitet i alt 19.928 7.722 16,7% 3,9%