Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på indianske sprog og kulturer

Uddannelsen inddrager mange forskellige tværfaglige discipliner såsom arkæologi, historie, sprogvidenskab, antropologi og kunsthistorie. Det sætter dig i stand til at undersøge alt fra landbrug og samfundsstrukturer, ruiner, skrift- og kalendersystemer, ikonografi og kilder skrevet på oprindelige sprog med fx hieroglyffer og mayaglyffer eller latinske bogstaver. 

Undervisningen foregår på mindre hold, hvor du forventes at deltage aktivt og lave øvelser, opgaver og oplæg. På uddannelsen bliver du undervist i både sprog og kulturfag og samarbejdet med dine medstuderende er en naturlig del af dagligdagen på et lille studie

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Størstedelen af arbejdet på studiet består i at læse, reflektere over det læste, finde kilder og indsamle materiale. Da der ikke er mange timers undervisning om ugen, foregår det meste af din dagligdag med at forberede dig på undervisningen. Du kan arbejde alene derhjemme, på biblioteker og arkiver eller mødes med din læsegruppe.

infografikLitteratur og undervisningssprog

I løbet af uddannelsen kommer du til at beskæftige dig med hieroglyffer, mayaglyffer og latinske bogstaver. En del af litteraturen til historie og kulturfagene er på akademisk engelsk og du vil desuden komme til at læse tekster på dansk og spansk. 

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeEksamensformer

Der er krav om aktiv undervisningsdeltagelse i de mange af fagene. Det betyder, at du skal møde velforberedt op til undervisningen, deltage i diskussioner og bestå et bestemt antal opgaver. I nogle fag bliver du vurderet i grupper og i andre individuelt. Du kan læse mere om de forskellige fags eksamensformer i studieordningen. 

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. 

1. år 1. semester
2. semester
Sprog i Mesoamerika 1 (15 ECTS) Videnskabsteori (15 ECTS)

Det mesoamerikanske kulturområde (15 ECTS)

Sprog i Mesoamerika 2 (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Det østlige Mesoamerika (15 ECTS)

Det vestlige Mesoamerika (15 ECTS)

Skrift i Mesoamerika 1
(15 ECTS)

Skrift i Mesoamerika 2
(15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)