Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på japanstudier

Undervisningen på japanstudier varierer efter fagelementernes indhold. Du vil have både holdundervisning, forelæsninger og seminarer. Der er normalt kun ét hold for hver årgang. Det betyder, at der i japansk sprogundervisning vil være 23-30 studerende, mens der på andre kurser kan være større forelæsninger med studerende fra beslægtede uddannelser.

Lidt over halvdelen af uddannelsen bliver brugt til at lære det japanske sprog, mens den anden halvdel består af studier i samfundsforhold, historie, litteratur og teori. Du har mulighed for at vælge mellem de forskellige områder og specialisere dig i en retning, der interesserer dig. Læs en mere detaljeret beskrivelse af uddannelsens fagelementer.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Når du starter på uddannelsen bliver du sat sammen med nogle af dine medstuderende i en læsegruppe. Det en god ide at bruge læsegruppen aktivt og diskutere stoffet, når du forbereder dig til undervisningen.

Det er et fuldtidsarbejde at være studerende. Du har minimum 12 timers undervisning om ugen - resten af tiden op til en fuld arbejdsuge er selvstudie, hvor du enten selv eller sammen med din læsegruppe forbereder dig til undervisningen ved at læse, reflektere over det læste, finde kilder og indsamle materiale. 

Udlandsophold

På uddannelsens 3. semester foregår undervisning og eksamener på et universitet i Japan, hvor du afprøver og forbedrer dine sproglige kompetencer og får mulighed for at opleve landets liv, kultur og samfund helt tæt på. Det er ikke muligt at flytte det obligatoriske udlandsophold til et andet semester, hvis du ikke kan komme afsted i det planlagte semester.

Du har også mulighed for at bruge dine tilvalg på bacheloruddannelsen eller på din kandidatuddannelse til at tilrettelægge et udlandsophold. Du kan søge om en plads på en af universitetets udvekslingsaftaler eller du kan arrangere dit ophold selv.

infografikLitteratur og undervisningssprog

En del af undervisningen vil foregå på engelsk, ligesom størstedelen af den litteratur du skal læse i historie- og kulturfagene vil være på engelsk.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i asienstudier (japanstudier) er normeret til fire år og består af indledende sprogundervisning (propædeutik), kurser på det centrale fag samt tilvalgskurser, som du selv sammensætter. 

1. år 1. semester
2. semester
Japansk propædeutik 1  (22,5 ECTS)

Japansk propædeutik 2 (22,5 ECTS)

Introduktion til  Japans historie, kultur og samfund 1 (7,5 ECTS)

Introduktion til  Japans historie, kultur og samfund 2 (7,5 ECTS)

2. år

3. semester (foregår i udlandet) 4. semester

Studieophold i Japan

Japansk propædeutik 3 (15 ECTS)

 Japansk sprog A: Moderne med sproghistorie (15 ECTS)

Studieophold i Japan

Japanstudier realia 1 (15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester

Japansk sprog B: Moderne oversættelse (15 ECTS)

Japanstudier realia 2 (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

4. år 7. semester 8. semester

Japanstudier realia 3 (15 ECTS) eller

Klassisk japansk (15 ECTS)

Japansk sprog C: Mundtlig kommunikation  (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS)