Beskrivelse af de enkelte moduler

Modul 1: Propædeutik 1

Uddannelsens første modul introducerer dig til studiet af det moderne Japan og det moderne japanske sprog. Det drejer sig om at få elementære praktiske færdigheder i japansk sprog (herunder skriftsystemet) og at få en grundlæggende teoretisk indsigt i enkle sproglige konstruktioner. Desuden opnår du kendskab til det moderne Japan og dets historie.

Modul 2: Introduktion til japanstudier 1 - Japans historie og kulturhistorie efter 1945

Modul 2 er en fortsættelse af det første modul. Du udvikler dine sproglige færdigheder samtidig med, at du beskæftiger dig med Japans historie og kulturelle udvikling før 1945.

Modul 3: Propædeutik 2

Modul 3 afslutter den elementære sprogundervisning og præsenterer dig for både generelle videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger samt for de særlige problemstillinger, der knytter sig til japanstudier. Modulet giver dig sproglige færdigheder og kompetencer inden for videnskabsteori, sådan at du i resten af studiet selvstændigt kan arbejde metodisk og teoretisk.

Modul 4: Introduktion til Japanstudier 2 - Japans historie og kulturhistorie før 1945

I modulet arbejder du videre med at udvikle dine sproglige kompetencer. Du vælger at lære enten moderne, mundtligt japansk på middelniveau eller klassisk japansk på begynderniveau. 

Modul 5: Propædeutik 3

I dette modul skal du vælge et emne inden for tre områder: a) Japans historie, b) Japans litteratur (herunder kunsthistorie) eller c) Japans moderne samfund og kultur. Igennem arbejdet med det valgte emne får du viden om området og bliver i stand til at analysere historie på et teoretisk grundlag.

Modul 6: Japanstudier realia 1

I modulet forbedrer du dine sproglige færdigheder. Du fortsætter arbejdet med skriftlig oversættelse fra moderne japansk til dansk. Teksterne er skrevet for et voksent japansk publikum (fx avisartikler, tidsskriftartikler, skønlitteratur eller videnskabelig litteratur). Desuden oversætter du enkle danske tekster til japansk.

Modul 7: Japansk sprog A. Moderne med sproghistorie

Modulet er en fortsættelse af det femte modul. Du vælger igen at beskæftige dig med et emne inden for de tre områder: historie, litteratur og samfund. Igennem arbejdet med projektet viser du, at du er i stand til selvstændigt at behandle japansksprogede kilder og strukturere en eksamensopgave.

Modul 8: Videnskabsteori

I modulet opøver du dine sproglige evner til at deltage i dagligdags kommunikation på moderne japansk talesprog - herunder korrekt anvendelse af keigo. Du arbejder med tekster, som omhandler forskellige emneområder. Du forbedrer dine færdigheder i at læse og skrive yderligere med ca. 250 tegn (Jôyô Kanji), sådan at du ved afslutningen af grunduddannelsen har været gennem 1945 tegn.

Modul 9: Japansk sprog B. Moderne oversættelse

I valgfagsmodulet vælger du et emne inden for følgende områder:

  • Samfunds- og kulturanalyse
  • Planlægning af feltarbejde
  • Sprogvidenskabelig teori og metode
  • Japansk realia C
  • Klassisk japansk

Modul 10: Japanstudier realia 2

Bacheloruddannelsen afsluttes med et skriftligt projekt på ca. 20-25 sider. Du vælger selv emnet. Med bachelorprojektet skal du vise, at du selvstændigt kan opstille og behandle et problem på baggrund af videnskabelige metoder. Projektet skal forme sig som en analyse eller diskussion af en faglig debat med udgangspunkt i en bestemt problematik. Du skal inddrage materiale på japansk og formidle dit projekt skriftligt såvel som mundtligt i form af en hjemmeopgave og et mundtligt forsvar af opgaven.