Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på asienstudier (kinastudier)

Som studerende på bacheloruddannelsen i asienstudier (kinastudier) skal du lære at tale moderne standardkinesisk (mandarin) og læse og skrive kinesiske skrifttegn. Du vil også have mulighed for at få undervisning i klassisk kinesisk. Desuden vil du blive undervist i Kinas historiske og moderne samfundsforhold, kinesisk historie og landets kulturhistorie.

Lidt over halvdelen af uddannelsen bruges på at lære det kinesiske sprog, mens den anden halvdel består af studier i samfundsforhold, politik, historie, intellektuel historie (religion og filosofi), litteratur og disciplinernes teoretiske og metodiske tilgange. Vi arbejder løbende med kinesiske tekster, så uddannelsen bliver et helstøbt forløb, der arbejder med og på kinesisk sprog og kinesiske tekster (herunder film, lydklip, tv-programmer, nyhedsindslag og kommunikation på digitale platforme) hele vejen igennem.

I løbet af studiet får du mulighed for at vælge mellem de forskellige områder og specialisere sig i den retning, der interesserer dig.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Bacheloruddannelsen i asienstudier (kinastudier) er et fuldtidsstudium. Du har minimum 12 undervisningstimer om ugen og vil blive undervist på hold med op til 50 studerende, dog fortrinsvis holdstørrelser på 15-25. Størstedelen af arbejdet på studiet består i at læse, reflektere over det læste, indsamle materiale og øve dine sprogkundskaber. Gruppearbejde, gruppepræsentation og praktiske øvelser er en del af undervisningen.

Udlandsophold

På kinastudier foregår 3. semester på et universitet i et kinesisktalende land for at træne dit sprog og komme helt tæt på den kinesiske kultur. Det er ikke muligt at flytte det obligatoriske udlandsophold til et andet semester, hvis du ikke kan komme afsted i det planlagte semester.

Du har også mulighed for at bruge dine tilvalg på bacheloruddannelsen eller på din kandidatuddannelse til at tilrettelægge et udlandsophold. Du kan søge om en plads på en af universitetets udvekslingsaftaler eller du kan arrangere dit ophold selv.

infografikLitteratur og undervisningssprog

En del af undervisningen foregår på kinesisk, hvor du også vil arbejde med kinesiske tekster. De fleste af teksterne i historie- og kulturfagene vil være på engelsk.

I tredje semester finder uddannelsen sted i et kinesisktalende land på et af vore samarbejdsuniversiteter, hvor sprogundervisningen er intensiv.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point.

Fagelementerne, som hver især tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden. Som en tommelfingerregel skal du bruge ca. 20 timer om ugen inkl. undervisning på et kursus, der vægter 15 ECTS.

1. år 1. semester
2. semester

Kinesisk propædeutik 1 (22,5 ECTS)

Kinesisk propædeutik 2 (22,5 ECTS)

Introduktion til Kinas historie, kultur og samfund 1 (7,5 ECTS) Introduktion til Kinas historie, kultur og samfund 2 (7,5 ECTS)

2. år

3. semester (foregår i udlandet) 4. semester

Kinesisk propædeutik 3 (15 ECTS)

Moderne kultur (kinastudier realia 1 med sprog) 15 ECTS

Kinesisk sprog A (15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester

Samfund (kinastudier realia 2 med sprog) (15 ECTS)

Politik (kinastudier realia 3 med sprog) (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

4. år 7. semester 8. semester

Historisk emne (kinastudier realia 4 med sprog) (15 ECTS)

Vælg mellem:

Kinesisk sprog B: moderne (15 ECTS)

eller

Kinesisk sprog B: klassisk (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)