Hvad er en bacheloruddannelse?


Film: Er jeg god nok til universitetet 1:20.

Hvis du vil studere på universitetet, starter du med at søge ind på en bacheloruddannelse. En bacheloruddannelser er normeret til tre års fuldtidsstudier. De fleste vælger at fortsætte på en kandidatuddannelse, som er normeret til 2 år. 

På bacheloruddannelsen studerer du en række grundfag inden for uddannelsen. Læsemængden er væsentligt større end på fx gymnasiet. På grundfagene bliver du klædt på til de mere specifikke og valgfri fag, du møder senere i dit uddannelsesforløb.

Se smugkig fra undervisningen.

På de fleste bacheloruddannelser kan du vinkle din uddannelse med sidefag i den retning, du synes er interessant. Fx kan du studere et halvt år på et universitet i udlandet, udarbejde en opgave i samarbejde med en virksomhed eller komme i et projektforløb i en organisation.

Hvad kan du bruge en bacheloruddannelse til?

Med en bacheloruddannelse har du i princippet en afsluttet uddannelse. Men jobmarkedet i Danmark er meget begrænset for bachelorer. Mange læser derfor videre på en kandidatuddannelse. Kandidatuddannelsen er normeret til to års fuldtidsstudier – med undtagelse af medicinstudiet, som tager tre år. 

Du kan se eksempler på de kandidatuddannelser, du får adgang til med den enkelte bacheloruddannelse, når du læser om uddannelsen. Du kan også se, hvilke valgfrie fag, du kan vælge undervejs i studiet.

Se film om jobmuligheder efter kandidatuddannelsen.

Når du fortsætter på kandidatuddannelsen

Nogle bacheloruddannelser giver adgang til flere kandidatuddannelser end andre, men som hovedregel giver alle bacheloruddannelser adgang til mindst to af KU’s kandidatuddannelser.

På kandidatuddannelsen har du som regel større valgfrihed og kan specialisere dig i emner, som du har lyst til at beskæftige dig med på sigt. Derfor kan det være en god idé at læse om kandidatuddannelserne, når du vælger din bacheloruddannelse.

Forskerkarriere med en ph.d.

Drømmer du om at blive forsker, er det næste skridt en ph.d.-uddannelse. Ph.d.-uddannelsen er en treårig forskeruddannelse, som man kan søge om optagelse på efter endt kandidatuddannelse. Der findes dog også fleksible programmer på nogle uddannelser, som betyder, at du kan gå i gang med ph.d. undervejs på kandidatuddannelsen.