Vurdering i kvote 2 på teater- og performancestudier

Se, hvordan kvote 2-vurderingen foregår, og hvad det faglige udvalg lagde vægt på ved optagelsen 2018. 

På teater- og performancestudier modtog vi 52 ansøgninger til 6 kvote 2-pladser ved optagelsen 2018. Vi har derfor måttet give afslag til selv kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderer vi ansøgninger i kvote 2

Vi foretager først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote-2-kriterier. Denne vurdering foregår i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelægger vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretager den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier.

Vi forelægger cirka 3 gange så mange ansøgninger, som der er studiepladser på uddannelsen. De uddybede regler for kvote 2 finder du her.

Det faglige udvalgs vurdering i 2018

I den motiverede ansøgning lagde udvalget særlig vægt på: 

  • at din ansøgning er velskrevet, velformuleret og godt struktureret.

  • at din motivation for at ville studere på uddannelsen er fagligt begrundet.

  • at du forholder dig til uddannelsens akademiske discipliner. 

Og i den samlede vurdering lagde udvalget særlig vægt på:

  • at du har indhentet viden om uddannelsen, fx fra Åbent Hus, læst studieordningen eller talt med studievejledere/studerende, og at du kan svare på: Hvad lærte jeg af det?

  • at du fortæller om dit studiepotentiale og sandsynligheden for, at du fuldfører uddannelsen, fx fra andre studieerfaringer eller gode resultater i relevante fag.

  • at du har et formål med uddannelsen og ved, hvad du vil/kan arbejde med efter endt uddannelse.

  • at du ikke forveksler teater- og performancestudier med Scenekunstskolen eller andre skuespiluddannelser.

Få overblik over dine muligheder 

Du er velkommen til at kontakte os i KU Studentercenter, hvis du vil snakke med en vejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Overvejer du at søge i kvote 2 til næste år?