Vurdering i kvote 2 på teater- og performancestudier

Kvote 2-vurdering på teater- og performancestudier

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: